zondag 8 januari 2012

Day 8 - Happy Angels and Daily Message

The daily message on my perpetual calender for today is;
Remember that we are not allowed to intervene in your life without your permission.
So remember to ask for Heaven's help with everything today.
Denk eraan dat het ons niet is toegestaan om in jullie leven in te grijpen zonder jouw toestemming.
Dus denk eraan om vandaag met alles Hemelse hulp te vragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...