donderdag 12 april 2012

Day 103 - My Angel and the Importance of Shielding Yourself

My little pocket Angel
This is an image of my little pocket Angel, the real image and one with colours.
Dit is een afbeelding van mijn kleine broekzak Engel, een gewone en een bewerkt met kleuren.

The colours reminded me of aura colours but also of the importance of shielding yourself with colours.
You can protect yourself from harsh energies or negative energies by imagining a bubble of light around you.

Deze kleuren herinneren me aan aura kleuren maar ook aan het belang om jezelf te beschermen met kleuren. Je kunt jezelf beschermen voor vervelende en negatieve energieën door een denkbeeldige bundel van licht om je heen te visualiseren (bedenken).


You can use white light for general protection.
With pink light surrounding you helps you to receive and give love and you still protect yourself from negative energies of from people who 'eat' your energy.
I prefer to use to put golden light around me.
So if you for example work in an environment what costs a lot of energy think about shielding yourself with additional colours (you can also imagine several layers of colours).
Choose beautiful bright colours like; blue for communication, green for healing, purple for spiritual protection or the ones I mentionned before.

Je kunt wit licht gebruiken voor bescherming in het algemeen.
Met roze licht om je heen kan liefde toch binnen komen en kun je het ook uitstralen. Zo kun je je toch beschermen voor negatieve energieën en voor mensen die je energie opeten. Ik geef de voorkeur om goud licht om me heen te zetten.
Als je bijvoorbeeld in een omgeving werkt die je veel energie kost kun je toepasselijk licht om je heen zetten (je kunt ook meerdere lagen om je heen bedenken/visualiseren).
Kies prachtige heldere kleuren, zoals blauw voor communicatie, groen voor heling, paars voor spirituele bescherming of diegenen die ik al eerder genoemd heb.


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...