dinsdag 24 april 2012

Day 115 - Angel Earrings

Angel Earrings
Today I've been making two pair of Angel Earrings.
The Angel Earrings above I've allready made another time, but did adjust one pair of them today.
I sold them both today to Reiki friends.
Vandaag heb ik twee paar Engelen Oorbellen gemaakt.
De engelen oorbellen die bovenaan in de afbeelding staan heb ik al eerder gemaakt, heb wel een setje vandaag aangepast. Ik heb ze vandaag allebei verkocht aan Reiki vriendinnen.


They saw two weeks ago when we also met for Reiki, my own Angel Earrings lying around (I needed some inspiration for the Give Away Angel Earrings).
Ze zagen twee weken geleden toen we ook voor Reiki bij elkaar zijn gekomen, mijn eigen engelen oorbellen liggen (ik had ze ter inspiratie beneden liggen voor de Give Away oorbellen).

And they both loved them and wanted to buy them, 'no not my own, I will make you some'.
En ze vonden ze allebei zo mooi dat ze ze wilden kopen, 'nee niet mijn eigen oorbellen, ik maak jullie wel een paar'.

So I made the very first pair (above on the left) for Ingrid, she had a beautiful Fluorite Angel on a necklace, so made a pair to match.
Ans, was crazy about a tiny pair of Angel Earrings of mine and I decided that I would sell that pair to her because I hardly wair it. But did put a new set of earhooks on them.
Dus heb een paar voor Ingrid gemaakt die goed bij haar fluoriet engeltje hanger zouden passen (boven links).
Ans was helemaal verkocht van een klein setje, dus heb later besloten dat ik die aan haar zou verkopen omdat ik ze toch bijna nooit draag. Heb wel vanmorgen de oorbelhaakjes veranderd.


And because I liked the one I made for Ingrid that much myself, I made myself some this morning.
At the bottom; one with mainly purple fluorite and amethyst on the left...with a little crown <3 and on the right one with mostly green fluorite with rosequartz...good for my heartchakra :D.
En omdat ik het set dat ik voor Ingrid heb gemaakt zo mooi vond, heb ik ze vanmorgen ook voor mezelf gemaakt.
Onderaan links met voornaamlijk paarse fluoriet en met amethist...met een klein kroontje <3 en rechts een paar met veelal groene fluoriet met rozenkwarts...goed voor mijn hartchakra :D.


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...