zaterdag 31 maart 2012

Day 91 - Angel Jewelry: Earrings and Bracelet

Angel Jewelry: Earrings and Bracelet
Today I want to show you my Angel Jewelry which I made myself.
It's a set which I'm wearing today, together with my newly made Jade Heart Necklace from Pyrite.
A pair of cute Angel Earrings from Pyrite with black Lava.
And a Bracelet with black Lava stones with Angel beads, a heart, a dragon, a fairy, a cross and a butterfly.

Vandaag wil ik mijn zelfgemaakte Engelen sieraden met jullie delen.
Het is een set wat ik vandaag aan heb, samen met mijn pasgemaakte Jade hart - ketting van Pyriet.
Een paar leuke Engelen Oorbellen van Pyriet met zwarte Lava.
En een bedeltjes armband van zwarte Lava met Engelenkralen en met bedeltjes van een hart, een draak, een elfje, een kruisje en een vlinder eraan.

Angelic Love from Susan

vrijdag 30 maart 2012

Day 90 - Cute Angel Cards For Sale for Make A Wish Foundation

Cute Angel Cards For Sale for Make A Wish Foundation
I want to share these images with you today (which I've just saved on my phone..."stolen" from MiM's Tasjes blog). 
Ik wil deze afbeeldingen vandaag met jullie delen (die ik net op mijn mobiele heb opgeslagen..."gestolen" van MiM's Tasjes blog). 

Mim is a co-blogger who is a great follower of this blog and my other blog. 
She also has an Angel blog 366 x Engel which is also a year long project (this year has 366 days instead of 365 days).
But she also has a blog about the bags that she creates and she recently shared a blogpost about a foundation which she is sponsoring by selling these cute Angel cards. 
It's called Make a Wish. 
Here is the link where she tells about it on her blog MiM's Tasjes and this is the link on her 366 x Engel blog.

MiM is een co-blogger die een fantastische volger is van dit blog en ook van mijn andere blog. 
Ze heeft ook een Engelen blog 366 x Engel wat ook een 365 dagen project is, nou ja dit jaar een 366 dagen project ivm het schrikkeljaar. 
Maar ze heeft ook een ander blog waar ze haar zelfgemaakte tasjes deelt en recent heeft ze een blogpost gedeeld waar ze vertelt over een stichting die ze sponsort door deze lieve Engelen kaartjes te verkopen. 
De stichting heet; Make a Wish. 
Hier is de link waar ze erover vertelt en waar je alle informatie kunt vinden en dit is de link waar ze op haar 366 x Engel blog erover vertelt.


And this is the link of her webshop where you can order these cute Angel cards (50% is for the foundation and 50% she will use to buy new materials to make more Angel cards); 366 x Engel-shop

En dit is de link naar haar webshop waar je deze lieve Engelen kaartjes kunt kopen (50% is voor de stichting en 50% om nieuwe materialen te kopen om nog meer Engelen kaartjes te maken); 366 x Engel-shop

Angelic Love from Susan

donderdag 29 maart 2012

Day 89 - Environmentalist 'Life Purpose Oracle cards from Doreen Virtue'

Environmentalist; 'Life Purpose Oracle cards from Doreen Virtue'
Today I want to share with you this card, I've drawn it this week together with all the other cards from the 16 decks from Doreen Virtue.

Vandaag wil ik met jullie deze kaart delen, welke ik deze week getrokken heb samen met alle andere kaarten van de 16 orakelkaarten sets van Doreen Virtue.


It's the card Environmentalist and the reason that I share this one today with you is that today I've been busy with making silicone rubber molds to make Orgonite Dragons, Angels, Mini Coopers...
More about that and Orgonite on my other blog; www.365dagencreatief.blogspot.com (it still needs to be translated so use google translator or ?).

Het is de kaart Milieu-activist (neem tenminste aan dat dat de correcte vertaling is ;)), de reden waarom ik deze vandaag met jullie deel is dat ik vandaag bezig ben geweest siliconen rubber mallen te maken om Orgonite Draken, Engelen en Mini Coopers te gaan maken.
Meer daarover en over Orgonite is te lezen op mijn andere blog;
www.365dagencreatief.blogspot.com


Angelic Love from Susan

woensdag 28 maart 2012

Day 88 - My White Calcite Angel

My White Calcite Angel
This is a picture of my white calcite Angel.
Dit is een foto van mijn witte calcieten Engel.

Ik heb vandaag een legging gedaan in mijn tuin, ik kom even niet op de juiste benaming.
Maar heb vier chembusters neergezet, twee kleine baby busters, 8 kristallen dubbeleinders en verscheidene Engelen, Schedels, Draken, een elfje, een kabouter, een Gaia beeldje en een boeddha hoofd, Jezusbeeld, Mariabeeldje, Quan Yin...
(ik vertel er snel meer over ;).


Angelic Love from Susan

dinsdag 27 maart 2012

Day 87 - New Angel Oracle Set from Désiréé Fasen

Today I've bought this Dutch Angel Oracle set. It's filled with cards with images of Mandala's with Angels.

Ik heb vandaag dit Engelen orakel kaarten set gekocht. Op iedere kaart staat een afbeelding van een Mandala met Engelen erop.


Angelic Love from Susan

maandag 26 maart 2012

Day 86 - An Oracle card from each Doreen Virtue set and Daily Message

Today I draw one card from each English Doreen Virtue oracle card set, maybe you can see that I'm missing one (I only have 'Messages from your Angels' as an app on my iPhone), I've drawn that one on my phone and then took the Dutch oracle set.

The support card is from my very first Doreen Virtue oracle card set. I've bought it in Miami.

The question I've asked and hold in mind with each set had everything to do with today's message on my perpetual calender;

Your access to health is eternally available and you need merely claim this because you desire more available time and energy for your holy purpose.

Lieverds ik hoop dat jullie Engels begrijpen, het gaat me nu even niet lukken om dit te vertalen.

Angelic Love from Susan

zondag 25 maart 2012

Day 85 - Victoria's Secret Colourfull Angels

Victoria's Secret Colourfull Angels
Today it's time again to share Victoria's Secret Angels with you.
Vandaag is het weer tijd om Victoria's Secret Angels met jullie te delen.

I love these because they are so colourful and that's why I share again several of them with you. One of them isn't wearing wings but I love the outfit.
Ik vind deze zo leuk en kleurrijk dat ik vandaag ook weer meerdere met jullie deel. Eentje heeft geen vleugels aan, maar ik vind die outfit wel helemaal te gek.

Angelic Love from Susan

zaterdag 24 maart 2012

Day 84 - A Wooden Angel / Een Houten Engel

A Wooden Angel / Een Houten Engel
Today I bought this wooden Angel on a fleemarket in Germany. I was just there for a couple of minutes and then this Angel was calling me :D.

Vandaag heb ik deze houten Engel gekocht op een rommelmarkt in Duitsland. Ik was net een paar minuten binnen en toen riep die Engel al naar me :D.

Angelic Love from Susan

vrijdag 23 maart 2012

Day 83 - Daily Guidance From Your Angels + Magical Messages from the Fairies

I have drawn oracle cards from two sets today; one drawing from my app; Daily Guidance From Your Angels Oracle Cards and one from my Dutch oracle card set Magische Boodschappen van de Elfen (Magical Messages from the Fairies). Both of them are from Doreen Virtue.

Vandaag heb ik orakelkaarten van twee verschillende sets getrokken; een van mijn app; Daily Guidance from your Angels Oracle cards en eentje van mijn Nederlandse set; Magische Boodschappen van de Elfen. Beide van Doreen Virtue.
Nederlandse beschrijving staat onder de Engelse omschrijving (overgetypt vanuit mijn boekje horend bij de set; Dagelijkse Leiding van je Engelen).

the first card of the app;

OPPORTUNITY TO FORGIVE:

"This situation brings you the opportunities to heal, grow, and release negative patterns. Hold the intention of seeing the other person's inner Divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies, and lift you to a higher place of peace and compassion."

GELEGENHEID OM TE VERGEVEN:
'Deze situatie geeft je de gelegenheid om heel te worden, te groeien en negatieve patronen los te laten. Blijf bij je intentie om bij andere mensen hun innerlijk goddelijk licht en goedheid te zien. Wij zullen je helpen om onvergeeflijke gedachten, gevoelens en energieën los te laten en je op een hoger niveau van vrede en compassie brengen.'

The second one;

THERE'S NOTHING TO WORRY ABOUT:

"You are safe, and this situation is under the perfect control of Divine providence and universal order. Only infuse loving thoughts and emotions into the situation to ensure that the highest possible outcome flows effortlessly to and through you."

JE HOEFT JE NERGENS ZORGEN OVER TE MAKEN;
'Je bent veilig en deze situatie is perfect onder controle door de goddelijke voorzienigheid en universele wetten. Jij hoeft alleen maar liefdevolle gedachten en gevoelens in de situatie aan te brengen om je er van te verzekeren dat het hoogst mogelijke resultaat zonder enige inspanning naar je toe en door jou heen stroomt.'

The third one;

ENERGY WORK:
“Life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients.”

ENERGIEWERK:
'Het leven kan een elektrisch spanningsveld zijn omdat het in essentie uit energie bestaat. Je lichaam is een wonderbaarlijk energieveld dat positief reageert op liefdevolle behandeling. Je handen en je hart zitten vol energie om degenen die je liefhebt en aan je cliënten te geven.'


The cards from my Dutch oracle set; Magical Messages from the Fairies are;
De kaarten van mijn Nederlandse orakelkaarten set; Magische Boodschappen van de Elfen zijn;

Als je hart geneest van oude emotionele pijn, zul je nieuwe zegeningen en liefde ontvangen
As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love

De kern van je vraag heeft ook te maken met je liefdesleven, en dit is nu ten goede aan het veranderen.
The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better.

Maak je geen zorgen. Alles verloopt uitstekend.
Don't worry. It's all working out in a beautiful way.


Angelic Love from Susan

donderdag 22 maart 2012

Day 82 - Angel Die-Cut Scraps / Engelen Poezie Plaatjes


Angel Die-Cut Scraps / Engelen Poëzie Plaatjes
 
Today I'm going to share with you again a few images of the Angel gifts that MiM, Mirjam, send to me last week. 
She also has a blog about Angels; www.366xengel.blogspot.com

Vandaag deel ik weer wat afbeeldingen van de Engelen kadootjes die ik van MiM, Mirjam, heb gekregen. 
Ze heeft zelf ook een Engelenblog; www.366xengel.blogspot.com

I got these cute Angel Die-Cut Scraps from her.

Ik kreeg deze lieve Engelen Poëzie Plaatjes van haar.


Angelic Love from Susan

woensdag 21 maart 2012

Day 81 - Images of the Messages from your Angels Oracle Cards

Hereby the images of the cards I've drawn today on my phone.

Zo dit zijn de afbeeldingen van de orakelkaarten die ik vandaag getrokken heb op de Doreen Virtue app op mijn telefoon.

De kaarten hebben voor mij te maken met mijn dromen die nu uit aan het komen zijn, de engelen ondersteunen me en hebben mijn vraag om hulp gehoord, maar vertellen mij ook dat het belangrijk is dat ik goed voor mezelf blijf zorgen.


Angelic Love from Susan

Day 81 - Messages from your Angels Oracle Cards app

A reading from Doreen Virtue's - Messages from Your Angels Oracle Cards app

Today's card 3 card spread reading 'Contacting your Angels' from my app 'messages from your angels' from Doreen Virtue.


Contacting Guardian Angel

Message About Who is With You - "Fiona" - Now that you've asked the angels for help, be open to receiving Divine guidance and assistance. You deserve Heaven's help!

Message From Your Angel - "Omega" - Victory! Your desire is coming to fruition. Keep up the good work!

How Your Angel is Helping You - "Bethany" - When you take excellent care of yourself, everybody benefits. Give yourself a relaxing treat today, such as a massage, sea salt bath, or pedicure.

  

dinsdag 20 maart 2012

Day 80 - Guardian Angel / Bescherm Engel

Guardian Angel / Bescherm Engel
This cute Guardian Angel I bought myself a while ago.

Een tijdje geleden heb ik me dit leuke Bescherm Engeltje gekocht.

Angelic Love from Susan

maandag 19 maart 2012

Day 79 - Angel Charms / Engelen Bedels

Angel Charms / Engelen Bedels
Today I'm going to share with you again a few images of the Angel gifts that MiM, Mirjam, send to me last week.
She also has a blog about Angels www.366xengel.blogspot.com

Vandaag deel ik weer wat afbeeldingen van de Engelen kadootjes die ik van MiM, Mirjam, heb gekregen.
Ze heeft zelf ook een Engelenblog
www.366xengel.blogspot.com

I do have a lot of Angel Charms but didn't had these. I use them for my orgonite creations and also for making jewelry with Gemstone beads.

Ik heb een heleboel engelen bedels maar had deze nog niet.
Ik gebruik ze soms voor mijn orgonite creaties en natuurlijk om er sieraden mee te maken met edelstenen kralen.Angelic Love from Susan

zondag 18 maart 2012

Day 78 Victoria's Secret Angel and About Me Page

Today it's time again to share a Victoria's Secret Angel with you, I've chosen a collage today which I found on the internet once.

Vandaag is het weer tijd om een Victoria's Secret Angel te delen met jullie. ik heb gekozen voor een collage die ik eens op het internet gevonden heb.

Adri , Ale , Miranda , Lily , Behati , Candice , Lindsay ,Erin , Doutzen & Chanel
And I've made the About Me/Contact page I first put it up in English ;) and then translated it into Dutch hihi.

Én ik heb de About Me/Contact pagina gemaakt, ik heb hem eerst in het Engels opgezet en vandaaruit vertaald in het Nederlands ;) hihi.Angelic Love from Susan

zaterdag 17 maart 2012

Day 77 - Acceptance 'Daily Guidance from Your Angels'

Today I've drawn an oracle card on my iPhone from the app; Daily Guidance from Your Angels.
Vandaag heb ik een kaart getrokken op mijn iPhone van de app; Daily Guidance from Your Angels.
Ik heb er even geen Nederlandse vertaling bij, die probeer ik zo snel mogelijk toe te voegen.

Acceptance;

"See yourself and others through the eyes of the angels, with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential."

You received this card to help your relationship with yourself and others. The next time you're tempted to judge yourself or someone else harshly, pray for their health and happiness instead. This more positive route builds self-esteem and harmony, and heals relationships.

Additional meanings for this card: Notice how much better you feel when you think positively about yourself and others - Don't try to control or change others - Let go of tendencies to force things to happen and you'll receive your desired (or better) outcome more peacefully - When one door closes, another one opens.


Angelic Love from Susan

vrijdag 16 maart 2012

Day 76 - I am an Angel :D / Ik ben een Engel :D


Today a dear blogfriend of mine who has also an angel blog has presented me as 'You are an Angel !'
Vandaag heeft een lieve blogvriendin van me die ook een Engelenblog heeft, mij gepresenteert als 'Je bent een Engel !'. 

Her blog 366 x Engel is also a year long project (this year has 366 days instead of 365 days);
This is the link to her blogpost from today about me ;) : http://366xengel.blogspot.com/2012/03/je-bent-een-engel.html?m=0

Haar blog 366 x Engel is ook een 365 dagen project, nou ja dit jaar een 366 dagen project ivm het schrikkeljaar. 
Dit is de link naar de blogpost van vandaag die dus over mij gaat ;) :
http://366xengel.blogspot.com/2012/03/je-bent-een-engel.html?m=0

I'm very honoured that she did this for me, we just know eachother for a couple of weeks from leaving messages on eachothers blogs. Thank you so much dear MiM, Mirjam!

Ik ben heel vereerd dat ze dit gedaan heeft, we kennen elkaar pas een paar weken doordat we berichtjes op elkaars blogs plaatsen. Heel erg bedankt MiM, Mirjam!

This week I received a sweet package of her with Angels, where I allready shared a few things from this week (day 74 and day 73), next week you will see more of them ;). 

Ik heb van de week ook een heel lief pakje gekregen met Engeltjes, waar ik al een paar dingen van gedeeld heb de afgelopen week (day 74 en day 73). Komende week volgt meer daarover ;). 


 
Angelic Love from Susan

donderdag 15 maart 2012

Day 75 - Creative Project

I wasn't able to post a picture together with my daily post.
So I just made a picture of the card which I also have as a normal oracle set.

Ik kon geen afbeelding mee posten met mijn dagelijkse bericht.
Dus ik heb net even een foto gemaakt van deze kaart die ik ook als gewoon orakelset heb.


Angelic Love from Susan

Day 75 - Reading from Daily Guidance from the Angels App

Last week we bought another app for our iPhone. 
Today's oracle card has everything to do with my other blog ' www.365dagencreatief.blogspot.com '; Creativity. 

Afgelopen week hebben we nog een andere app gekocht voor onze iPhone. 
De kaart voor vandaag heeft alles met mijn ander blog te maken ' www.365dagencreatief.blogspot.com '; Creativiteit. 

Je ziel verlangt er naar om zich op een creatieve manier uit te drukken. 
We helpen je om open te staan voor je artistieke en creatieve gaven. 
Creatieve expressie maakt dat je jezelf volledig bij het leven betrokken voelt. 
Het is opwindend en het wekt weer je hartstocht voor het leven op. 

Angelic Love from Susan


My oracle card reading from today - creativity :)


Simple Reading

Your Card - "Creative Project" - Your soul longs to express itself in creative ways. We're guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Creative expression makes you feel alive and excited, and reignites passion toward your life.

  

woensdag 14 maart 2012

Day 74 - Magical Messages from the Fairies and Present from an Angel

Magical Messages from the Fairies and Present from an Angel
Today I want to share four images with you,
Up on the left is my babybuster with archangel Michael and with a copper Angel next to it.
Up on the right is again a present of MiM, which I received yesterday, a Magic Towel :D.
On the bottom two images fromthe Magical Messages from the Fairies, one of a card I've drawn and one of the booklet.

Vandaag deel ik met jullie vier afbeeldingen;
Boven links is mijn babybuster met Aartsengel Michaël en daarnaast een koperen Engel.
Boven rechts is een van de kadootjes wat ik gisteren van MiM heb gekregen, een magische handdoek :D.
Onderaan zijn twee afbeeldingen van mij orakel 'Magische Boodschappen van de Elfen', eentje van een kaart die ik heb getrokken en eentje van het boekje.


Angelic Love from Susan

dinsdag 13 maart 2012

Day 73 - Romance Angel Oracle Cards and Mail from An Angel

Romance Angel Oracle Cards and Mail from An Angel
Today I received mail from an Angel. MiM, Mirjam, from 366 x Engel (www.366xengel.blogspot.com ) send me an envelop filled with Angels. She made my day :D.
MiM you are an Angel!

Vandaag kreeg ik post van een Engel. MiM, Mirjam, van het blog 366 x Engel ( www.366xengel.blogspot.com ) stuurde me een envelop gevuld met allemaal engeltjes. Ik ben er super blij mee :D. MiM je bent een Engel!

Further I have drawn these 3 oracle cards from Doreen Virtue's latest oracle card set 'The Romance Angels'.

Verder heb ik deze 3 orakelkaarten getrokken van Doreen Virtue's nieuwste orakelset 'The Romance Angels'.


On the picture you can see next to the 3 oracle cards also a part of the envelope where she put an Angel Stamp on (she made it herself). And at the bottom on the right one of the Angels presents, I love it, you can use it as a shoppingcart coin, but I think it's much to pretty to use it for that :).

Op deze foto zie je naast de orakelkaarten ook nog een gedeelte van de envelop waar een engelen stempel op zit die MiM zelf gemaakt heeft én rechtsonder één van de Engelen, ik vind hem prachtig, je kunt hem als boodschappenmunt gebruiken, maar daar vind ik hem veel te mooi voor :).


Soon I will share more of all the beautiful stuff I received, such as beads and little images (don't know the right English word for that).

Binnenkort meer van het ander moois wat ik gekregen heb, zoals bedeltjes en poezie plaatjes...


Angelic Love from Susan

maandag 12 maart 2012

Day 72 - Sweet Little Angel Image

Sweet Little Angel Image
I just got this image from this sweet little angel from my husband. I think it's cute.

Ik kreeg deze afbeelding van dit kleine lieve engeltje net van mijn man toegestuurd. Ik vind hem wel cute.

Angelic Love from Susan

zondag 11 maart 2012

Day 71 - Victoria's Secret Angel

Behati Prinsloo

Today it's time to share a picture of a Victoria's Secret Angel, Behati Prinsloo.
I love colours so I love this one, it's just such a joyful set, it makes me happy.

Vandaag is het weer tijd om een foto van een Victoria's Secret Angel, Behati Prinsloo, te delen.
Ik ben gek op kleurtjes and ik vind deze helemaal te gek, het is gewoon een heel vrolijke set en al die kleurtjes maken me blij.


I love this image, okay I nice saying, because it's so true.
I thought it was nice to put over here together with the rainbow colours on Behati Prinsloo.

Ik vind dit een mooie afbeelding, nou ja mooi gezegde, want het tsja het klopt nu eenmaal.
Ik dacht dat het wel leuk was om deze hier te plaatsen bij de regenboog kleurtjes van Behati Prinsloo.Angelic Love from Susan

zaterdag 10 maart 2012

Day 70 - Angel Wings Jewelry

Angel Wings Jewelry / Engelen Vleugels Sieraden
Today I want to share with you an image of Jewelry that I've made a while ago and shared on my other blog; '365 dagen creatief'.
http://365dagencreatief.blogspot.com/2012/01/dag-23-engeltjes-oorbellen-angel.html

Vandaag wil ik met jullie deze afbeelding delen van sieraden die ik heb gemaakt en gedeeld heb op mijn andere blog; '365 dagen creatief'.
http://365dagencreatief.blogspot.com/2012/01/dag-23-engeltjes-oorbellen-angel.html


I used a 925 silver wing pendant for my necklace (which was a X-mas present).
The earrings are angel wings of tibetan silver and the same for the little angel earrings.

Ik heb voor de ketting een 925 zilveren engelenvleugel hanger gebruikt (kerstkadootje).
De oorbellen zijn engelen vleugels van tibetaans zilver, net zoals de engeltjes oorbellen.Angelic Love from Susan

vrijdag 9 maart 2012

Day 69 - Postcrossing Angel Postcard

Postcrossing Angel Postcard
Today I want to share this cute Angel postcard which is send from A Finish Postcrosser to the daughters from a dear friend of mine.

Vandaag deel ik deze leuke Engelen ansichtkaart met jullie, welke is gestuurd door een Finse Postcrosser naar de dochters van een goede vriendin van me.


Angelic Love from Susan

donderdag 8 maart 2012

Day 68 - Angel Mugs / Engelen Mokken

Angel Mugs / Engelen Mokken
Angel Mugs, a gift from two Angels :D

Engelen bekers, een geschenk van twee Engelen :D

I got these Angel Friendship mugs for my birthday last year from a dear friend of mine and her husband (they made them theirselves, click here if you are interested in your own mugs).

Ik heb deze Engelen vriendschaps mokken afgelopen jaar voor mijn verjaardag gekregen van een lieve vriendin van me en haar man (ze hebben ze zelf gemaakt, klik hier als je geïnteresseerd bent om je eigen mokken te bestellen).


Angelic Love from Susan

woensdag 7 maart 2012

Day 67 - Fun Hand Print Art Angels

Today I'm going to show some Fun Hand Print Art Angels which I found on the world wide web;

Vandaag deel ik met jullie deze Engelen afbeeldingen van Fun Hand Print Art welke ik gevonden heb op het wereld wijde web;


http://funhandprintart.blogspot.com/2011/12/christmas-winter-handprint-kits-for.html


So some inspiration again to do something creative for my other blog ; 365 dagen creatief (365 days creative) it's also in English ;).

Weer wat inspiratie voor om creatief bezig te zijn voor mijn andere blog ; 365 dagen creatief


Angelic Love from Susan

dinsdag 6 maart 2012

Day 66 - Angel Numbers 444 and 4+5 ánd Doreen Virtue's CD ' Angel Therapy'

Today I'm going to share with you some Angel Numbers and an image of my Doreen Virtue Cd 'Angel Therapy'.

Vandaag deel ik weer enkele Engelen getallen combinaties met jullie (Nederlandse vertaling volgt) en een afbeelding van mijn Doreen Virtue cd 'Angel Therapy'.


I listened to this one this morning when I still couldn't sleep and mostly I fall asleep listening to this cd, it almost takes one hour to listen to it, Doreen Virtue calls upon several Archangels for this Angel Therapy.

Ik heb vanmorgen naar deze cd geluisterd toen ik nog steeds niet kon slapen en meestal val ik in slaap al luisterend naar deze cd die bijna een uur duurt.
Doreen Virtue roept diverse aartsengelen aan voor deze Engelen Therapie.


I woke up at 4.44 AM and was still awake at 5.54AM.
So what do these numbers mean and what's the message the Angels want me to know;

444 ~> The angels are surrounding you now, reassuring you of their love and help. Don't worry because the angels help is nearby. (also known as unconditional love being sent your way).

4's and 5's, such as 455 or 445 ~> Your angels are involved in one of your significant life changes right now.


Angelic Love from Susan

maandag 5 maart 2012

Day 65 - Doreen Virtue's Message on Facebook

Today I'm going to share a message that Doreen Virtue shared on Facebook;

"Dear God and Archangel Metatron, thank you for helping me to balance my schedule, so that I can devote time to life purpose, fitness, family, spirituality, play, and relaxation. Please help me to hold healthy boundaries with requests for my time, so that it's devoted to my highest priorities. Thank you for helping me to meet my responsibilities in a peaceful and loving way. Amen."

And this beautiful postcard which I found online one day and saved to my computer; Safe with the Angels.
I love this one <3Angelic Love from Susan

zondag 4 maart 2012

Day 64 - Victoria's Secret Angel ánd Angel Numbers 5+2 and 555

It's weekend again so it's time again that I share on of Victoria's Secret Angels. I love these wings <3. 

Alessandra Ambrosio


Further for me it's now the middle of the night (early morning). I woke up at 5.22 AM and I just looked at the clock again an it was 5.25 AM and looked up the combination in my mailbox of my iPhone and when I just saved it also in my notes it was 5.55 AM so I'm going to share these two Angel Numbers combination with you:

Het is voor mij nu midden in de nacht (vroege morgen). Ik werd wakker om 5.22uur en keek net nog eens op de klok en het was 5.25uur en toen ik deze getallencombinatie opzocht in mijn mailbox op mijn iPhone en het net opsloeg in mijn notities was het 5.55 uur, dus ik ga deze twee Engelengetallen combinaties met jullie delen:


Angel Numbers combination; 2's and 5's,Your prayers and intentions have been clear, strong, and without reservations; therefore, expect a change to come about faster than you may have forseen. Don't let it throw you when your wishes come true. They may come about in unexpected ways, so hold on to your faith. Talk to God often, and ask for reassurance.

555 ~> Buckle your seat belts, because a major change is upon you. This change should not be vieed as being positive or negative since all change is natural part of lifes flow. Perhaps this change is an answer to your prayers, so continue seeing and feeling yourself being at peace.

The English text of the Angel numbers I found online here.

Engelen getallen combinatie 5 en 2; Je gebeden en bedoelingen zijn duidelijk, sterk en zonder reserve geweest en daarom kun je verwachten dat er sneller iets verandert dan je misschien had voorzien.
Raak niet van de wijs wanneer je wensen uitkomen. Ze worden misschien op onverwachte wijze verwezenlijkt, dus blijf geloven. Praat vaak met God en vraag om geruststelling.

555; Riemen vast! Er is een grote verandering in je leven in aantocht. Deze verandering dient niet als 'positief' of 'negatief' te worden uitgelegd, aangezien iedere verandering slechts een natuurlijk onderdeel van de levensstroom is. Misschien is deze verandering een antwoord op je gebed, dus blijf jezelf als rustig zien en blijf jezelf rustig voelen.

Deze Nederlandse tekst net overgetypt uit mijn boek; Healing met Engelen van Doreen Virtue.

Angelic Love from Susan
zaterdag 3 maart 2012

Day 63 - Angelic Inspiration

Angelic Inspiration
Today I made a picture of a sweet Angel made by the sister in law from my dear friend Patty.
It's really inspirational. Always good to get ideas for my other blog which is also 365 days project: www.365dagencreatief.blogspot.com

Vandaag heb ik een foto gemaakt van een lief leuk engeltje gemaakt door de schoonzus van mijn vriendin Patty.
Weer nieuwe inspiratie, altijd goed om ideetjes te krijgen voor mijn andere blog wat ook een 365 dagen project is:
www.365dagencreatief.blogspot.com


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...