vrijdag 16 maart 2012

Day 76 - I am an Angel :D / Ik ben een Engel :D


Today a dear blogfriend of mine who has also an angel blog has presented me as 'You are an Angel !'
Vandaag heeft een lieve blogvriendin van me die ook een Engelenblog heeft, mij gepresenteert als 'Je bent een Engel !'. 

Her blog 366 x Engel is also a year long project (this year has 366 days instead of 365 days);
This is the link to her blogpost from today about me ;) : http://366xengel.blogspot.com/2012/03/je-bent-een-engel.html?m=0

Haar blog 366 x Engel is ook een 365 dagen project, nou ja dit jaar een 366 dagen project ivm het schrikkeljaar. 
Dit is de link naar de blogpost van vandaag die dus over mij gaat ;) :
http://366xengel.blogspot.com/2012/03/je-bent-een-engel.html?m=0

I'm very honoured that she did this for me, we just know eachother for a couple of weeks from leaving messages on eachothers blogs. Thank you so much dear MiM, Mirjam!

Ik ben heel vereerd dat ze dit gedaan heeft, we kennen elkaar pas een paar weken doordat we berichtjes op elkaars blogs plaatsen. Heel erg bedankt MiM, Mirjam!

This week I received a sweet package of her with Angels, where I allready shared a few things from this week (day 74 and day 73), next week you will see more of them ;). 

Ik heb van de week ook een heel lief pakje gekregen met Engeltjes, waar ik al een paar dingen van gedeeld heb de afgelopen week (day 74 en day 73). Komende week volgt meer daarover ;). 


 
Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...