zaterdag 24 maart 2012

Day 84 - A Wooden Angel / Een Houten Engel

A Wooden Angel / Een Houten Engel
Today I bought this wooden Angel on a fleemarket in Germany. I was just there for a couple of minutes and then this Angel was calling me :D.

Vandaag heb ik deze houten Engel gekocht op een rommelmarkt in Duitsland. Ik was net een paar minuten binnen en toen riep die Engel al naar me :D.

Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...