vrijdag 23 maart 2012

Day 83 - Daily Guidance From Your Angels + Magical Messages from the Fairies

I have drawn oracle cards from two sets today; one drawing from my app; Daily Guidance From Your Angels Oracle Cards and one from my Dutch oracle card set Magische Boodschappen van de Elfen (Magical Messages from the Fairies). Both of them are from Doreen Virtue.

Vandaag heb ik orakelkaarten van twee verschillende sets getrokken; een van mijn app; Daily Guidance from your Angels Oracle cards en eentje van mijn Nederlandse set; Magische Boodschappen van de Elfen. Beide van Doreen Virtue.
Nederlandse beschrijving staat onder de Engelse omschrijving (overgetypt vanuit mijn boekje horend bij de set; Dagelijkse Leiding van je Engelen).

the first card of the app;

OPPORTUNITY TO FORGIVE:

"This situation brings you the opportunities to heal, grow, and release negative patterns. Hold the intention of seeing the other person's inner Divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies, and lift you to a higher place of peace and compassion."

GELEGENHEID OM TE VERGEVEN:
'Deze situatie geeft je de gelegenheid om heel te worden, te groeien en negatieve patronen los te laten. Blijf bij je intentie om bij andere mensen hun innerlijk goddelijk licht en goedheid te zien. Wij zullen je helpen om onvergeeflijke gedachten, gevoelens en energieën los te laten en je op een hoger niveau van vrede en compassie brengen.'

The second one;

THERE'S NOTHING TO WORRY ABOUT:

"You are safe, and this situation is under the perfect control of Divine providence and universal order. Only infuse loving thoughts and emotions into the situation to ensure that the highest possible outcome flows effortlessly to and through you."

JE HOEFT JE NERGENS ZORGEN OVER TE MAKEN;
'Je bent veilig en deze situatie is perfect onder controle door de goddelijke voorzienigheid en universele wetten. Jij hoeft alleen maar liefdevolle gedachten en gevoelens in de situatie aan te brengen om je er van te verzekeren dat het hoogst mogelijke resultaat zonder enige inspanning naar je toe en door jou heen stroomt.'

The third one;

ENERGY WORK:
“Life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients.”

ENERGIEWERK:
'Het leven kan een elektrisch spanningsveld zijn omdat het in essentie uit energie bestaat. Je lichaam is een wonderbaarlijk energieveld dat positief reageert op liefdevolle behandeling. Je handen en je hart zitten vol energie om degenen die je liefhebt en aan je cliënten te geven.'


The cards from my Dutch oracle set; Magical Messages from the Fairies are;
De kaarten van mijn Nederlandse orakelkaarten set; Magische Boodschappen van de Elfen zijn;

Als je hart geneest van oude emotionele pijn, zul je nieuwe zegeningen en liefde ontvangen
As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love

De kern van je vraag heeft ook te maken met je liefdesleven, en dit is nu ten goede aan het veranderen.
The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better.

Maak je geen zorgen. Alles verloopt uitstekend.
Don't worry. It's all working out in a beautiful way.


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...