zondag 4 maart 2012

Day 64 - Victoria's Secret Angel ánd Angel Numbers 5+2 and 555

It's weekend again so it's time again that I share on of Victoria's Secret Angels. I love these wings <3. 

Alessandra Ambrosio


Further for me it's now the middle of the night (early morning). I woke up at 5.22 AM and I just looked at the clock again an it was 5.25 AM and looked up the combination in my mailbox of my iPhone and when I just saved it also in my notes it was 5.55 AM so I'm going to share these two Angel Numbers combination with you:

Het is voor mij nu midden in de nacht (vroege morgen). Ik werd wakker om 5.22uur en keek net nog eens op de klok en het was 5.25uur en toen ik deze getallencombinatie opzocht in mijn mailbox op mijn iPhone en het net opsloeg in mijn notities was het 5.55 uur, dus ik ga deze twee Engelengetallen combinaties met jullie delen:


Angel Numbers combination; 2's and 5's,Your prayers and intentions have been clear, strong, and without reservations; therefore, expect a change to come about faster than you may have forseen. Don't let it throw you when your wishes come true. They may come about in unexpected ways, so hold on to your faith. Talk to God often, and ask for reassurance.

555 ~> Buckle your seat belts, because a major change is upon you. This change should not be vieed as being positive or negative since all change is natural part of lifes flow. Perhaps this change is an answer to your prayers, so continue seeing and feeling yourself being at peace.

The English text of the Angel numbers I found online here.

Engelen getallen combinatie 5 en 2; Je gebeden en bedoelingen zijn duidelijk, sterk en zonder reserve geweest en daarom kun je verwachten dat er sneller iets verandert dan je misschien had voorzien.
Raak niet van de wijs wanneer je wensen uitkomen. Ze worden misschien op onverwachte wijze verwezenlijkt, dus blijf geloven. Praat vaak met God en vraag om geruststelling.

555; Riemen vast! Er is een grote verandering in je leven in aantocht. Deze verandering dient niet als 'positief' of 'negatief' te worden uitgelegd, aangezien iedere verandering slechts een natuurlijk onderdeel van de levensstroom is. Misschien is deze verandering een antwoord op je gebed, dus blijf jezelf als rustig zien en blijf jezelf rustig voelen.

Deze Nederlandse tekst net overgetypt uit mijn boek; Healing met Engelen van Doreen Virtue.

Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...