donderdag 15 maart 2012

Day 75 - Reading from Daily Guidance from the Angels App

Last week we bought another app for our iPhone. 
Today's oracle card has everything to do with my other blog ' www.365dagencreatief.blogspot.com '; Creativity. 

Afgelopen week hebben we nog een andere app gekocht voor onze iPhone. 
De kaart voor vandaag heeft alles met mijn ander blog te maken ' www.365dagencreatief.blogspot.com '; Creativiteit. 

Je ziel verlangt er naar om zich op een creatieve manier uit te drukken. 
We helpen je om open te staan voor je artistieke en creatieve gaven. 
Creatieve expressie maakt dat je jezelf volledig bij het leven betrokken voelt. 
Het is opwindend en het wekt weer je hartstocht voor het leven op. 

Angelic Love from Susan


My oracle card reading from today - creativity :)


Simple Reading

Your Card - "Creative Project" - Your soul longs to express itself in creative ways. We're guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Creative expression makes you feel alive and excited, and reignites passion toward your life.

  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...