dinsdag 27 maart 2012

Day 87 - New Angel Oracle Set from Désiréé Fasen

Today I've bought this Dutch Angel Oracle set. It's filled with cards with images of Mandala's with Angels.

Ik heb vandaag dit Engelen orakel kaarten set gekocht. Op iedere kaart staat een afbeelding van een Mandala met Engelen erop.


Angelic Love from Susan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...