dinsdag 5 juni 2012

Dag 157 - Engelen Orakel App Doreen Virtue

Het is nog heel vroeg maar ik deel nu alvast deze legging met jullie die ik net getrokken heb met de app van Doreen Virtue. Mijn telefoon staat nog maar op 10% en ik ga nu weer proberen te slapen. Een hele fijne dag gewenst!

Akasha; 

Je bent een spirituele leermeester. Je hebt de mogelijkheid anderen bij te staan en te helpen en hen bewust te maken van hun spirituele geschenken en gaven en hun goddelijke levensmissie.

Je hebt al heel veel mensen geholpen door ze te begeleiden, adviezen en tips te geven. Je bezit de natuurlijke gave om de juiste woorden op het juiste moment te zeggen, samen met een gezonde dosis bemoediging en inspiratie. Nu dagen wij je zelfs uit om dit bij nog veel meer mensen te doen.

Je hart zal je duidelijk maken of je leraarschap zal bestaan uit schrijven, lezingen geven, workshops geven of counseling. Je wordt wellicht ook geleid om spontaan mensen te helpen, die je ontmoet tijdens het winkelen, op school of op je werk. Weet dat je absoluut heel erg geschikt bent voor dit werk en dat wij, de Engelen, steeds aan je zijde staan met onze ondersteunende energie en liefdevolle woorden. Dit is je Goddelijke levensopdracht. Vraag ons om je te helpen met je werk als leraar en we zullen er alles aan doen wat we kunnen!


Shanti ;

Ik ben de engel van de vrede. Ik breng je nieuwe rust en een makkelijkere begaanbare levenspad.

Je hebt een periode van hevige onrust doorgemaakt en je ziel is uitgeblust. Je hebt innerlijke rust en vrede nodig en ik ben er om je hiermee te helpen. Ik geef je nieuwe mogelijkheden om regelmatig tijd voor jezelf te hebben waarin je je lichaam, ziel en geest kunt ontspannen. Dit geeft je ziel innerlijke rust zodat het de geestelijke vrede van je Hogere Zelf kan weerspiegelen.

Net als de Engelen ben je in staat om in het centrum van de cycloon die op dit moment om jou heen draait te verblijven. Door je ademhaling en je intenties kun je gecentreerd blijven bij wat er ook in je leven gebeurt. Deze houding op basis van vrede heeft een wonderbaarlijk helend effect. Je uiterlijke leven zal heel spoedig je innerlijke vrede weerspiegelen. De weg ligt voor je open en het ergste is nu achter de rug. Je bent er van verzekerd dat de uiteindelijke situatie vol vrede zal zijn.


Oceana; 
Onderneem actie! Je bent in contact met je gelijke in deze situatie en je dient te vertrouwen op je innerlijke gevoel en om op een liefdevolle manier voor jezelf op te komen.

Duik maar in het diepe! Je hebt geen onderzoekingen of meer tijd nodig. Je kunt je gevoelens ten opzichte hiervan vertrouwen. Ik zal je bij de noodzakelijke stappen in de gegeven omstandigheden begeleiden. Het belangrijkste is dat je het koste wat kost niet voor je uitschuift. Ga stapje voor stapje zodat je niet door de situatie overweldigd wordt. En doe het dan vooral regelmatig.

Je weet al precies wat je moet doen in deze situatie en je bent er helemaal klaar voor. Ik ben er om je te bevestigen dat je beslissing juist is. Ofschoon er misschien af en toe nog veel werk te verrichten is of wat emotionele onrust voorkomt, zal dit heel snel veranderen in een geestelijke verlichting die je kunt vergelijken met een zacht zomerbriesje.

Soms kun je je te emotioneel of te moe voelen om iets te ondernemen. Dat komt omdat je je onzeker voelt of je beslissing wel 'correct' is. Gewoonlijk is een ongegrond schuldgevoel de boosdoener ervan dat alle energie en gelukkige gevoelens uit je gezogen worden. Als dit gebeurt kun je de Engelen aanroepen om je te ondersteunen in je overtuiging. Zie hoe alle deuren heel gemakkelijk voor je open gaan met elke stap die je neemt. Dat is alweer een teken dat je op de juiste weg bent.

Indriël;
Je bent een lichtwerker! God wil dat u je goddelijke licht en liefde laat schijnen over alles dat leeft, groeit en bloeit, zoals ook een engel dat doet.

Ja, je bent een Lichtwerker. Hierdoor heb je altijd al een brandend verlangen gehad om van de aarde een prettiger woonplaats te maken. Het is je hoogste roeping die voorbij tijd en ruimte gaat. Er wordt vaak van je gevraagd om te helpen bij heel gewone situaties, bijvoorbeeld als je bij de supermarkt bent en iemand heeft je hulp nodig. Op dit moment wordt je levensmissie steeds meer uitgebreid zodat je steeds meer mensen bereikt. Dit vraagt van jou dat je een aantal veranderingen in je leven aanbrengt die worden doorgegeven via je innerlijke leiding.

Je bent ontzettend gevoelig voor de emoties en gevoelens van andere mensen en het is heel belangrijk dat je jezelf hiervan regelmatig ontdoet - in het bijzonder als je iemand hebt geholpen. Je kunt de Aartsengel Michaël aanroepen, je andere gidsen en mijzelf om je te reinigen van die energieën of de koorden die zijn ontstaan door je inspanningen om een ander te helpen. Jij bent een Engel op aarde en wij vinden het fijn om je op allerlei manieren bij te staan. Je kunt ons er gewoon om vragen!

Beschrijving van de kaarten gevonden bij http://www.frederike.eu/kaartentrekken.html


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...