woensdag 24 oktober 2012

Dag 298 - De boodschap van Aartsengel Uriël

Vandaag deel ik met jullie een kaart van mijn allereerste kaartenset, Het orakel van de Engelen van Ambika Wauters.

Ik trok net de kaart Aartsengel Uriël en ook bij deze kaart heb ik meteen zoiets dat enkelen van jullie ook iets aan de boodschap van deze kaart zullen hebben.

Vooral vanaf het stuk ***'Uriël helpt ons te begrijpen waarom de dingen zijn wat ze zijn'. Ik adviseer jullie zelfs om vanaf dat gedeelte pas te lezen. De rest is meer een uitleg, een historische uitleg, waar ik zelf in ieder geval niet veel mee kan en als je dat eerst allemaal gaat lezen dan heb je kans dat als je bij de daadwerkelijke boodschap bent aangekomen, dat het niet meer binnenkomt.
Maar voor de volledigheid voeg ik dit toch allemaal toe...
al googlend gevonden op;
http://mariaspiritueel.punt.nl/category/view/engelen-en-gidsen


Aartsengel Uriël


Hij kan ons helpen het licht in alle mensen te erkennen, kennis te vinden om te helpen en te genezen, onze innerlijke stem te ontcijferen en te interpreteren

Uriël, wiens naam 'Licht van God' betekent, is de engel die de mensheid kennis en begrip van het goddelijke brengt. Hij is de stralendste van de engelen en is wel afgebeeld als een engel die uit de hemel afdaalt op een brandende strijdwagen die getrokken wordt door witte paarden. Hij werd afwisselend Vlam van God, Engel der Verschijning en Engel van Verlossing genoemd. Hij staat tevens bekend als de Prins van Licht en uitlegger van profetieën. God stuurde Uriël naar Noach om hem te waarschuwen voor de zondvloed. De bijbel verhaalt eveneens hoe Uriël op een zonnestraal afdaalde naar de hof van Eden en met een brandend zwaard bij de poort stond. Ook is hij de engel die waakt over donder en vrees. Als de Engel van Berouw kan hij ons helpen de wetten van het karma te begrijpen, die eenvoudig gezegd beduiden dat we oogsten wat we zaaien. Uriël helpt ook te begrijpen hoe goddelijke genade werkt en hij brengt ons het besef bij dat we allen gekoesterd worden door Gods liefde.

Hij zou de slimste van alle engelen zijn. Vaak wordt hij afgebeeld met in zijn geopende hand de vlam der kennis, die de mens kan aanwenden voor gezondheid en welzijn. Als deze kennis misbruikt wordt, dan is het Uriël die de goddelijke vergelding brengt.

*** Uriël helpt ons te begrijpen waarom de dingen zijn wat ze zijn. Hij helpt ons te vertrouwen op het goddelijk plan, zodat we kunnen weten, als dingen schijnbaar verkeerd gaan, dat ze uiteindelijk de grootste voldoening en vreugde teweegbrengen.

Uriël helpt ons onze innerlijke stem en dromen te interpreteren. Hij leidt ons naar begrip van onze wezenlijke aard en naar het nemen van meer verantwoordelijkheid voor ons leven. Onder zijn leiding kunnen we onze mogelijkheden als creatieve geesten vervullen. Uriël helpt ons ons innerlijke licht te vinden en, als we de volheid van de liefde en schoonheid in onszelf uiten, even stralend als de zon te worden.


Zijnoot van Susan;
Ik hoop dat je er wat aan hebt, als dit je aanspreekt en je hebt aartsengel Uriël nodig in je leven, roep hem dan aan, vraag om hulp!


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...