woensdag 22 februari 2012

Day 53 - Today it's 22-02-2012 Angel Numbers


Today some Angel Numbers, which have to do something with today's date;
Vandaag wat Engelen getallen, welke iets te doen hebben met de datum van vandaag;


Today's date is 2-22 (or 22-2), which in Angel Numbers means: "Keep the faith. Continue nurturing your dreams, just as you'd tend to newly planted seeds, even though you can't yet see evidence that your seeds are starting to sprout. Don't quit 5 minutes before the miracle. Keep going and stay optimistic."

222 ~> Your newly planted ideas are beginning to grow into reality. Keep watering and nurturing them, and soon they will push through the soil so you can see evidence of your manifestation.

1's and 2's, such as 121 or 112 ~> Our thoughts are like seeds that are beginning to sprout. You may have already seen some evidence of the fruitation of your desires. These are signs that things will and are growing in your aspired direction. Keep the faith!


De datum van vandaag 22-2, wat in Engelen getallen betekent; "Heb vertrouwen. Blijf je dromen koesteren, net zoals je met vers geplante zaadjes zou doen, ook al kun je nu niet zien dat ze al beginnen uit te komen. Geef niet op 5 minuten voordat het wonder voltrekt. Blijf doorgaan en blijf optimistisch."
222: Je pasgezaaide ideeën beginnen werkelijkheid te worden. Blijf ze begieten en verzorgen, dan zullen ze algauw de grond uit komen, zodat je het bewijs van je manifestatie kunt zien.
Met andere woorden: geef het niet vijf minuten voordat het wonder zich voltrekt op. Je manifestatie zal spoedig zichtbaar worden, dus houd vol! Blijf positief denken, blijf affirmeren en blijf visualiseren.

combinatie 2 en 1; Onze gedachten zijn als zaadjes die beginnen te ontkiemen. Je hebt misschien als wat wensen uit zien komen. Dit zijn tekenen die erop wijzen dat alles in de door jou gewenste richting zal groeien en al aan het groeien is. Blijf erin geloven!

This Image found via Google on Folk Art Blonde Gallery; Lucky Numbers Angel by Amy Jordan http://www.zazzle.com/folkartblonde

The picture on the top I've found via google on http://www.angelassignmentstm.com/angel-numbers.html


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...