woensdag 15 februari 2012

Day 46 - Angel Numbers 8+2 and Daily Message ánd Invocation to Archangel Michael

This Image found via Google on Folk Art Blonde Gallery; Lucky Numbers Angel by Amy Jordan
http://www.zazzle.com/folkartblonde

Today I'm going to share a combination of angel numbers with you again.
I woke up a while ago and now when I just wanted to get up it was exactly 8.28 am.

Vandaag ga ik weer een combinatie van engelen getallen met jullie delen.
Ik ben al een tijdje wakker en net toen ik op wilde staan was het precies 8.28 uur.


So I'm going to share the Angel numbers combination 8 + 2 with you today;
One door is beginning to open, and another door is beginning to close right now.
Listen very good to your intuition, as it will guide you to take steps that will ensure your steady abundance during these transitions.

Dus ik ga vandaag de Engelen getallen combinatie 8 + 2 met jullie delen;
Er begint een deur open te gaan en een andere begint dicht te gaan.
Blijf in deze tijd goed luisteren naar je intuïtie, want die zal je vertellen welke stappen je moet nemen om ervoor te zorgen dat je in deze overgangstijd een gestage overvloed zult behouden.


Image found via google on http://www.squidoo.com/archangelmichael, picture is from http://www.flickr.com/photos/renaissance/391246838/
I was just looking for a nice image of Archangel Michael instead of the Daily Message picture and I was attracted to this one on;
http://www.squidoo.com/archangelmichael a really cool and informative place about Archangel Michael.

Ik was net op zoek naar een mooie afbeelding van Aartsengel Michaël in plaats van de Dagelijkse Boodschap afbeelding en ik werd tot dit plaatje aangetrokken; http://www.squidoo.com/archangelmichael een geweldige informatieve site over Aartsengel Michaël (in het Engels).


Daily Message;
You are home, you are safe and you are loved, now and always.

The Invocation what I find, suits this daily message really well is an invocation to Archangel Michael which I shared before and is to be found on day 9.

"Archangel Michael, I call upon you now. Please lend me your sword and shield of peace, and allow me to lean upon your strength and courage. Help me to know and feel that I am safe and protected emotionally, physically, financially, energetically, and spiritually. Thank you."

Dagelijkse Boodschap;
Je bent thuis, je bent veilig en je bent geliefd, nu en altijd.

Er is een aanroep die ik bij deze dagelijkse boodschap vind horen aan Aartsengel Michaël, ook te vinden op dag 9.

"Aartsengel Michaël, ik roep je nu aan. Leen mij alsjeblieft je zwaard en je vredesschild en sta mij toe om steun te zoeken bij jouw kracht en moed. Help mij om te weten en te voelen dat ik veilig ben en emotioneel, lichamelijk, energetisch en spiritueel beschermd. Dankjewel."


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...