vrijdag 3 februari 2012

Day 34 - Doreen Virtue's Facebook Message

I love angels found at Zazzle.nl

Today I'm going to share with you the message that I've found on the Doreen Virtue's Official fan page on Facebook and above an image I found on the internet looking for 'love angels'

Vandaag wil ik met jullie de boodschap delen die ik net gevonden heb op de Officiële fan pagina van Doreen Virtue op Facebook en hierboven een afbeelding die ik op internet gevonden heb met de zoekopdracht 'love angels'


Doreen's Message is a call you can do to the Angels;

Dear angels, Thank you for helping me lighten up and see the many gifts that are before me. Please help me release any worries, and fill my heart with faith that everything is going exactly according to a wonderful Divine plan. I don’t have to know all the behind-the-scenes details of this agenda. I simply need to keep my heart open and joyful, and be willing to receive all the good that you bring to me each day.

Doreen's Boodschap is een aanroep die je kunt doen aan de Engelen;

Lieve engelen, Dank je wel om me te helpen om me beter te voelen (te verlichten) en de vele giften te zien die er voor me zijn. Alsjeblieft help me om mijn zorgen los te laten en mijn hart te vullen met vertrouwen dat alles gaat volgens het Goddelijke plan. Ik hoef niet alle details te weten van dit plan. Ik hoef alleen maar een open hart te hebben en vrolijk te zijn en me open te stellen voor al het goede dat u mij iedere dag brengt.


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...