zaterdag 25 februari 2012

Day 56 - Angel Numbers 1+9, Archangel Michael Card (Messages from your Angels Oracle)First I want to share with you today the number combination 1 + 9.
A dear friend of mine posted a message yesterday at 19.19 o'clock on my Facebook profile and I woke up this morning at 9.19 am and suddenly saw the number combination of her post from yesterday, so that's a sign for me.
So I took my Dutch book of Doreen Virtue 'Healing met Engelen' where at the end of the book there is a list of number combinations and I want to share this one with you too.

Eerst wil ik met jullie vandaag de getallencombinatie 1 + 9 delen.
Een goede vriendin van me had gisterenavond een berichtje op mijn facebook profiel gepost om 19.19 uur en vanmorgen werd ik wakker om 9.19 uur en opeens zag ik de nummer combinatie van haar berichtje gisteren, dus dat was een teken voor mij.
Dus ik nam Doreen Virtue's boek 'Healing met Engelen' waar ik de getallencombinatie heb opgezocht en die wil ik nu met jullie delen.

Angel Number combination ; 1's and 9's, such as 199 or 119
A new door has opened for you as a product of your thoughts. You now have the opportunity to stare your thoughts in the face and come eye to eye with your own creations. Let the old fall away, as it is replaced with the new in accordance with your desires.

This combination I found online on Blog van Lightworkers, Thank you so much for sharing. So much easier for me than to try to translate every message from Dutch into English :D. The Image above I found on the same blog.

Engelen nummer combinatie; 1 en 9, zoals 199 of 119
Er is voor jou een deur opengegaan als gevolg van je gedachten. Je hebt nu de kans je gedachten gerealiseerd te zien en je eigen creaties te aanschouwen. Laat het oude wegvallen, nu het vervangen is door het nieuwe, overeenkomstig je wensen.

Overgetypt uit mijn boek 'Healing met Engelen' van Doreen Virtue, hoofdstuk 'de getallenreeksen van de engelen'.


Last night I draw a card on my latest app; Messages from your Angels from Doreen Virtue
and the card Archangel Michael came up.
Archangel Michael is my favourite angel and he is always nearby.I am with you, giving you the courage to make life changes that will help you work on your Divine life purpose.

I have come to you because you asked the Universe for safety and protection, and because you asked about your life purpose.
Since you are a lightworker, I am overseeing the fruition of your Divine life purpose.
You have been a lightworker for a long time, and you have felt different from others, isolated at times. Be assured that you have never been alone, and that you never will be alone.
When you feel pushed to make a change at work or at home, that may be my influence, encouraging you to make your life's purpose a high priority.
I can rearrange your schedule and support you in other ways to make your path smooth and harmonious. Simply ask me, and it is done.
I will also help you feel safe and comfortable during your life's changes.

Description of the card I've found online at http://www.frederike.eu/DrawCards-ArchangelMichael.html Thank you so much Frederike for sharing.

Gisteravond heb ik een kaartje getrokken via mijn pas nieuwe app 'Messages from your Angels' van Doreen Virtue en de kaart Aartsengel Michaël kwam naar voren.
Aartsengel Michaël is mijn favoriete engel en hij is altijd vlakbij.
Ik vond het zo mooi omdat ik gisteren ook kaarten heb getrokken over mijn levensdoel, dus deze kaart is een aanvulling daarop.


Ik ben bij je om je de moed te geven je leven zodanig te veranderen dat je aan je goddelijke levensopdracht gaat werken.

Ik ben naar je toe gekomen omdat je het universum gevraagd hebt om veiligheid en bescherming en omdat je gevraagd hebt wat je levensopdracht is.
Omdat je een lichtwerker bent, kan ik toezien op de vervulling van je goddelijke levensopdracht.
Je bent al heel lang een lichtwerker en je hebt jezelf vaak anders dan anderen gevoeld,soms wel eens heel eenzaam.
Ik kan je verzekeren dat je nooit alleen bent geweest en dat je ook nooit alleen zult zijn.
Wanneeer je je gedwongen voelt om een verandering in je werk of in je huis aan te brengen, zou dat wel eens mijn invloed kunnen zijn, om je aan te moedigen de hoogste prioriteit aan je levensopdracht te geven.
Ik kan je plannen veranderen en op andere manieren je weg soepel en harmonieus laten verlopen.
Vraag het mij maar gewoon en het zal gebeuren.
Ik zal je ook helpen je weg veilig en prettig te voelen bij de veranderingen in je leven.

Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...