dinsdag 18 december 2012

Dag 353a - Let there be Light ánd Love !

Ik zag deze tekst net op de Facebook Fan Pagina van Doreen Virtue
https://www.facebook.com/DoreenVirtue444

Verderdoor staat de Nederlandse vertaling, nou ja een poging daartoe door Bing en mij :).


It must be frustrating to be dark energy right now . . .

No matter what the dark forces do, in spiritual truth, nothing bad can happen to us:

• Our soul is eternal and can never die.
• Even if we’re “killed,” we can come right back if wewant.
• We can always choose happiness, no matter what’s going on.
• No one can take away your inner peace, unless you allow it.
• Love is the ONLY power that exists, in spiritual truth.
• Everything always works out for the best.
• Crises bring out the best in people, and cause them to band together.
• There are great blessings and progress that arise out of tragedy.

By choosing peace, love, and forgiveness you are completely insulated from dark forces. Because dark forces only have power if we individually allow it to take away our peace-of-mind.

Choose peace.

You can almost hear the dark forces saying: “Curses! Foiled again!”

Hang in there! We’re almost over the hump of exiting the old energy, and bringing in the Golden Age.

Please don’t drag along the old energy with you.

IMPORTANT NOTE: Don’t let yourself get pulled into debates of any kind, as debates are a device of dark energy to divide us and bring us down.

Let it all go!NEDERLANDSE VERTALING;

Het moet frustrerend zijn om nu donkere energie te zijn...

Het maakt niet uit wat de donkere krachten kunnen, in geestelijke waarheid, kan ons niets slechts gebeuren:

• Onze ziel is eeuwig en kan nooit sterven.
• Zelfs als we zijn "gedood", kunnen we meteen terug komen als we willen.
• We kunnen altijd kiezen voor geluk, geen kwestie wat er gaande is.
• Niemand kan uw innerlijke rust wegnemen, tenzij je het toestaat.
• LIEFDE is de enige macht die bestaat, in de spirituele waarheid.
• Alles altijd goed komt.
• Crises brengen het beste in mensen naar boven en veroorzaken een band tesamen.
• Er zijn grote zegeningen en vooruitgang die verband houden met tragedie.

Door te kiezen voor vrede, liefde en vergeving zul je volledig geïsoleerd zijn van duistere krachten. Omdat duistere krachten alleen macht hebben als wij toestaan om onze vrede van de geest weg te halen.

Kies vrede.

U kunt bijna horen de duistere krachten, zeggen: "Curses! Verijdeld opnieuw!"

Geef niet op! We zijn bijna over de bult van het afsluiten van de oude energie, en het ontstaan van de gouden eeuw.

Neem de oude energie niet met je mee.

BELANGRIJKE opmerking: Laat jezelf niet in met debatten van welke aard ook, debatten zijn donkere energie die ons verdelen en ons omlaag halen

Laat los!

Vertaald door Bing en Susan, de laatste heeft een poging gedaan de Bing vertaling goed te verwoorden ;).By the way het is vandaag Dag 353 en in engelengetallen betekent dat;
Ascended masters stand all around you, protecting and supporting you as you alter your life in healthier ways.

De geascendeerde meesters staan allemaal om je heen, om je te beschermen en om je te steunen als je je leven op gezonde manieren wijzigt.
Dit is even mijn eigen vertaling...


Angelic Love from SusanRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...