donderdag 27 december 2012

Dag 362 - Sta in je kracht!

Ik bedacht me net dat ik nog geen blogpost had gedaan en was even aan het snuffelen tussen mijn afbeeldingen op mijn mobiele en zag deze prachtige afbeelding van Aartsengel Michaël.

Ik had opeens zoiets van 'laat ik eens op...Aartsengel Michaël...googlen' en vond toen deze tekst, waar ik me goed in kan vinden. Het is wel een hele lap tekst, maar misschien kun je er wat mee.

Angelic Love from Susan


De oude tijd is voorbij, de Nieuwe Aarde is geboren. Wij, zijn degenen die het Licht van de Eenheid op onze planeet zullen verankeren.
Iedereen zal zijn eigen goddelijke aandeel daar in hebben. Ieder aandeel is onlosmakelijk met de rest verbonden en even waardevol en noodzakelijk om het Licht op Aarde te laten schijnen in zijn volle glorie.
Jong en oud, rijk of arm, man of vrouw, samen als een Eenheid zullen de veranderingen op aarde vorm geven.

Op alle gebieden van de samenleving zullen veranderingen plaats vinden.
De huidige consumptieve economie zal plaats maken voor eentje waar goederen verdeeld over alle broeders en zusters op aarde zijn en waar duurzaamheid en recycling de fundamenten zijn.
Verdraagzaamheid, respect, samenwerking en onderlinge verbondenheid zullen de nieuwe waarden zijn die individualisme, concurrentie en verdeeldheid zullen vervangen.
Onderwijs zal niet meer gericht zijn op het inprenten van kennis van buitenaf maar op de voorwaarden scheppen waar kinderen hun eigen wezen en goddelijke kracht kunnen ontdekken en gebruiken.
Er zal plaats zijn voor de talenten van iedereen omdat gezondheid en welvaart op persoonlijk en mondiaal niveau pas mogelijk is als wij mensen onze talenten kunnen gebruiken. Waardeoordelen zullen geleidelijk aan plaats maken voor onbevangenheid, nieuwsgierigheid en acceptatie van alles wat is.
Oude overtuigingen afkomstig uit de Oude Aarde en de dualiteit zullen plaats maken voor innerlijk weten dat de bron van iedere handeling zal zijn.
Intuïtie zal een gelijkwaardige partner voor de rede worden op alle gebieden van de samenleving.
De huidige medische wetenschap gebaseerd op kennis verkregen alleen uit empirisch onderzoek zal uitgebreid en bevrucht worden door kennis die ontvangen is door het intuïtief weten.
Samenwerking van verschillende disciplines zal het huidige monotheïstische systeem in de medische wetenschap vervangen.

Transparantie zal op de Nieuwe Aarde heersen.
Geheimhouding, privacy waar wij nu zo op gesteld zijn zullen plaats maken voor openheid en de behoefte om te delen. Schaamte en angst voor oordelen zullen plaats maken voor zich overal veilig voelen en vertrouwen vanuit het weten en voelen van de onderlinge verbondenheid en de eigen goddelijke afkomst.

Lieve broeders en zusters van de Nieuwe Aarde, laten we onze dankbaarheid tonen voor dit goddelijk geschenk namelijk vorm mogen geven aan de Eenheid, het tijdperk van Licht en Liefde. Verval niet in de valkuil van valse bescheidenheid afkomstig uit angst.
Je bent een goddelijk wezen en je hebt een goddelijk plan. Het enige wat we moeten doen is ons herinneren.
Als onze geheugen het laat afweten laten we het gegeven dat we goddelijke wezens met een goddelijke plan zijn aannemen net zoals we gewend zijn om te doen met bijna alles.
Als we met zijn allen afspreken dat we maar dit feit maar als een aanname zullen aanvaarden zal de kracht die daaruit zal ontstaan onze geheugen herstellen en met het effect van een sneeuwbal zal de Nieuwe Aarde haar aardse vorm krijgen.
Een planeet van Licht en Liefde die in het Universum zal schitteren en Alles Wat Is zal verlichten.

Aartsengel Michael en de Meesters van de Witte Broederschap waken over ons. Ze zijn trots op ons en verheugen ze zich op onze hereniging. Neen, lieve vrienden, we hoeven niet dood te gaan om met onze vrienden aan de andere kant van de sluiers ons te herenigen. De hereniging zal hier op aarde plaats vinden als we het Goddelijk Licht met ons fysiek lichaam aarden. Op dat moment zal ons geheugen open gaan en we zullen de children of love op aarde zijn.
Omdat dit is wat we zijn. “Children of Love” in een fysiek lichaam op de gezegende planeet Aarde.


Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/kerstgroet-katerina-karanika/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...