zondag 1 januari 2012

Day 1 New Year's Day

Today I start my blog An Angel Each Day.
Vandaag start ik mijn blog An Angel Each Day.
It's New Year's day and I was lying in bed and thinking about another blog which I follow an angel a day.
It's done by a Dutch woman 'Suus' and she is doing a 365 days project and posting a picture of an angel each day for 365 days.

Het is Nieuwjaarsdag en ik lag in bed te denken over een ander blog dat ik volg an angel a day.
Het is een Nederlands blog en Suus doet een 365 dagen project en post iedere dag een afbeelding van een engel, 365 dagen lang.

And because I've got lots of angels and I'm really fond of angels, I call upon Angels/Archangels for help, I've got Angel oracle cards/Books of Doreen Virtue and they are just with me each day...
So I was looking around my bedroom, okay our bedroom ;) and looking at all those angels what are surrounding me/us, I was thinking about sending her pictures and then suddenly I was realising I could do a blog for myself about Angels.

En omdat ik veel Engelen heb en er echt gek op ben, ik roep ze regelmatig aan voor hulp, ik heb Engelen orakelkaarten/boeken van Doreen Virtue en ze zijn gewoon iedere dag bij me...
Dus ik keek eens rond in mijn slaapkamer, okay onze slaapkamer ;) en zag al die engeltjes om me/ons heen, en was erover aan het denken om haar foto's te sturen...en opeens realiseerde ik me dat ik natuurlijk ook zelf een blog over Engelen kon gaan doen.

Every day I read the message of the Angels on my Perpetual Flip Calendar of Doreen Virtue 'Messages from your Angels', I regularly use my Angel Oracle cards for support, I ask them for help, so what better way to share their messages then I my own blog.
So here it is; An Angel Each Day !

My name is Susan, married to Arno, mom of a daughter Nicky (18) and I'm Dutch too ;).
Elke dag lees ik de boodschap van de engelen op mijn flipover kalender van Doreen Virtue 'Messages from your Angels', ik gebruik dus regelmatig mijn Engelen orakelkaarten voor steun, ik vraag hun om hulp, dus de beste manier om dit te delen is met mijn eigen blog.
Dus hier is ie dan; An Angel Each Day !
I don't know if it's really going to be a 365 days project because I think I rather do it on and on, but lets just start with today and keep it up for a year, that's allready a real challenge and then look if I'm going on with it.

Ik weet nog niet of het echt een 365 dagen project wordt, omdat ik het liever gewoon wil laten doorlopen. Maar ik begin gewoon met vandaag en hou het een jaar vol, dat is al een hele uitdaging en dan kijk ik verder wat ik ermee ga doen.
At this moment I'm also doing a 365 days project; 365 dagen creatief it's in Dutch and English!
I want to commit myself to do something creative each day, allready made a pair of Angel Earrings (see above) with Rose Quarts and Garnet, I made a X-mas Dreamcatcher, made Zendala's, coloured a Mandala, made pictures in the forest and have lots of plans.

Op dit moment doe ik namelijk nog een 365 dagen project; 365 dagen creatief, het is in Nederlands en in Engels !
Ik wil me er aan houden om dus iedere dag iets creatiefs te doen, ik heb al een paar Engelen oorbellen gemaakt (zie hierboven) met Rozenkwarts en Granaat, ik heb een Kerst dreamcatcher gemaakt, Zendala's, een Mandala ingekleurd, foto's gemaakt in het bos en heb allerlei andere plannen.


But okay back to New Year's Day message;

All your tomorrows are well taken care of by us.
Have faith and trust that your needs will always be met, now and in the future.

The picture is of a fairy, the angels of the forest.


Maar okay terug naar de boodschap van Nieuwjaars dag;

Al je 'morgens' worden goed door ons verzorgd.
Heb geloof en vertrouwen dat je in al je noden wordt voorzien, nu en in de toekomst.

De afbeelding is van een Elf, de engelen van het bos


Angelic love from Susan

P.S.
At this moment the blog is just in English, but Dutch translation will follow :D.
For me it's sometimes eassier to put down my thoughts in English (Do keep in mind that I'm Dutch ;)), I've had relationships with English speaking men for years and still speak/write it on a regularly basis, all my favourite Oracle cards are in English (have also lots of them in Dutch), so it will be the eassiest way to put this in English, but I will do an effort for my Dutch friends who have problems reading English.

P.S.
Op dit moment is mijn blog in het Engels (net dit stukje vertaald op dag 91...oops).
Voor mij is het soms gemakkelijker om mijn gedachten in het Engels hier te plaatsen.
Ik heb jarenlang relaties gehad met Engelstalige mannen en spreek en schrijf nog steeds regelmatig in het Engels.
Heel veel favoriete orakelkaarten zijn in het Engels (ik heb er ook een heel aantal in het Nederlands), dus het is voor mij het makkelijkste om het hier te plaatsen in het Engels, maar ik zal zeker moeite doen om voor mijn Nederlandse volgers het in Nederlands te vertalen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...