donderdag 26 januari 2012

Day 26 - Postcrossing Angel Card and Archangel Michael Message

Today I want to share with you a card what I've received from Ingrid in Germany via Postcrossing (www.postcrossing.com).
Vandaag wil ik met jullie een kaart delen die ik van Ingrid uit Duitsland via Postcrossing heb ontvangen (www.postcrossing.com).
I also want to share a message with you from Archangel Michael. Mmm actually it's more like a call that you can do towards Archangel Michael, it's from the card 'integrity' from the Angel Therapy deck from Doreen Virtue.
"Archangel Michael, I ask that you help me arrange my life and daily activities so I'm fully immersed and engaged in actions that reflect my higher self.
Please help me let go of any behaviors, habits or actions that have engendered guilt or shame in the past, and replace them with actions I feel good about."

Ik wil vandaag ook een aanroep aan Aartsengel Michaël die bij de kaart 'Integriteit' hoort van mijn Engelentherapie kaarten.
"Aartsengel Michaël, ik vraag je nu om mij te helpen mijn leven en dagelijkse activiteiten zodanig in te richten dat ik volledig ondergedompeld en betrokken ben bij activiteiten die mijn Hogere Zelf weerspiegelen. Help mij alsjeblieft bij het loslaten van al mijn gedragingen, gewoonten of handelingen die schuld of schaamte voortgebracht hebben in het verleden. Vervang ze door handelingen waar ik een goed gevoel over heb."

Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...