zaterdag 21 januari 2012

Day 21 - Victoria's Secret Angel and Daily Message

behati prinsloo
behati prinsloo

Today I want to share again with you a picture of one of Victoria's Secret Angels.
I like this pair of Angel Wings very much because I love bright and happy colours.

Vandaag wil ik weer een foto van een van de Victoria's Secret Angels met jullie delen.
Ik vind deze Engelen Vleugels heel leuk omdat ik gek ben van vrolijke en felle kleurtjes.

Today's message from my Calender of Doreen Virtue:
Even if you are unsure or disbelieving, the act of calling upon us has immediate benefits for you if you are ill-as well as for your loved ones.

De boodschap van vandaag die op mijn calender staat van Doreen Virtue:
Zelfs als je onzeker bent of ongelovig, door ons aan te roepen, heeft het onmiddellijke voordelen voor je als je ziek bent-net zoals voor je geliefden.Angelic Love from Susan


I'm sorry that yesterday the post wasn't complete, Yesterday I send this blog message via email, but I put the daily message under the picture of Victoria's Secret Angel, but it wasn't showed over here, so I just added it (on 22 january).

Sorry maar de boodschap van gisteren was niet compleet, Ik had gisteren het bericht via email verstuurd maar de dagelijkse boodschap onder de foto van Victoria's Secret Angel geplaatst, waardoor hij toch niet gepost is, dus ik heb hem net toegevoegd (dd 22 januari).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...