zondag 15 januari 2012

Day 15 - Life Purpose Oracle Cards + Angel Numbers 2+3


Today I took my oracle cardset Life Purpose Oracle Cards from Doreen Virtue.
I've drawn three cards. The messages what I got from holding them and connecting with the Angels are;

Vandaag heb ik mijn orakelkaarten set Life Purpose Oracle Cards (Levensdoel orakel kaarten) genomen. Ik heb deze set alleen in het Engels.
Ik heb drie kaarten getrokken. De boodschappen die ik kreeg door ze vast te houden en open te staan voor de Engelenboodschappen zijn;Author; Divinely inspired, Divine Guidance. I will start writing over here some more, get a bit more personal and will share that the Angels want us to know that we all can connect with them. Not just the ones who were able since childhood to connect with them. They are here for us all. We just have to notice them, connect with them, ask their help more often...


Auteur; Goddelijk geïnspireerd, Goddelijke leiding. Ik zal hier wat meer gaan delen, wat persoonlijker worden en zal ook met jullie delen dat de Engelen ons willen laten weten dat wij allemaal contact met hun kunnen hebben. Niet alleen diegenen die vanaf kinds af aan al contact met hun hebben. Ze zijn er voor ons allemaal. We hoeven ze alleen maar op te merken, ons met ze te verbinden, hun vaker om hulp te vragen...


Infinite Abundance; I had the song in my head 'The rain is gone...It’s gonna be a bright, bright Sun-Shiny day'.


Oneindige Overvloed; Ik kreeg de hele tijd het liedje door 'The rain is gone...It’s gonna be a bright, bright Sun-Shiny day'.


Career Change; I just got a huge smile on my face when I was holding the card, a feeling of satisfaction. Let go of worries and TRUST.

Verandering van Carriëre; Ik kreeg gewoon een ontzettend grote glimlach op mijn gezicht toen ik de kaart vasthield, een gevoel van voldoening. Laat zorgen los en VERTROUW.
Further I want to share you the Angel Numbers combination of 2 + 3.
I shared it allready at my other blog 365 dagen creatief so just going to copy and paste it.
I repeatly see this combination. The English message I have translated from the Dutch message, so won't be exact the same as in the English books.

The ascended masters are working together with you as co-creators of your new project.
They tell you that they are just as excited as you are and that now everything will work out great for you.
The ascended masters see your future guaranteed filled with happiness where you are looking for.
Enjoy this new fase of your life!

Verder wil ik de Engelen getallen combinatie van 2 + 3 met jullie delen.
Ik heb deze ook al gedeeld in mijn andere blog 365 dagen creatief en ga het gewoon even kopiëren en plakken. Ik kom deze getallen combinatie regelmatig tegen.

De geascendeerde meesters werken samen met jou als medescheppers aan je nieuwe project.
Ze vertellen je dat ze net zo opgewonden zijn als jij en weten dat alles goed voor je zal uitpakken.
De meesters zien je toekomst al gegarandeerd vervuld van geluk waarnaar je op zoek bent.
Geniet van deze nieuwe fase van je leven!

Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...