vrijdag 20 januari 2012

Day 20 - Archangel Oracle Cards and Daily Message

Today I'm going to share two cards of the Archangel Oracle Cards from Doreen Virtue.
I've drawn the card 'Nurture' and the card 'Crystal-Clear Intentions'.The message what I got today with the card 'Nurture' is that far most important for you is to take good care of yourself.
At the very first moment when I was holding the card I felt a blanket of love all over me, I felt big Angel Wings around me, covering me, protecting me, loving me and taking care of me.

But the message kept on coming that it's really important for us to take good care of yourself, we are responsible for our own welfare.
We have to love ourselves, not always be that strict to ourselves, not always have to do so much, treat yourself as you would treat your best friend. Be kind to yourself, take good care of eating healthy, that you excercise, that you get enough rest, take good care of your inner child.
We all have been through stuff in our lives, which damaged us, take care of that, that you heal and call upon the Angels to help you to take good care of yourself and your inner child. Ask them to help you with forgiveness, with healing, call upon them...they are waiting on us !
And if you take good care of yourself, you can take good care of somebody else, and not the other way around !


De boodschap die ik bij de kaart 'Nurture', oftewel in het Nederlands 'Verzorgen en Opvoeden', krijg is dat het heel belangrijk voor je is om goed voor jezelf te zorgen.

Maar op de allereerste plaats voel ik een deken van liefde over me heen, ik voelde hele grote engelenvleugels om me heen krijg die me beschermen, liefde geven, voor me zorgen.
Maar daarnaast blijft dus de boodschap komen dat het heel belangrijk is voor ons om goed voor onszelf te zorgen, wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen welzijn.
Wij moeten van onszelf houden, niet altijd zo streng voor onszelf zijn, niet altijd zoveel moeten van onszelf, behandel jezelf als je een goede vriend of vriendin zou behandelen. Wees lief voor jezelf, zorg dat je gezond eet, dat je beweegt, dat je genoeg rust neemt, zorg goed voor dat innerlijk kind van je.
Want allemaal hebben we wat meegemaakt in ons leven, wat ons beschadigt heeft, zorg daarvoor, dat je heelt en roep de Engelen aan om je te helpen goed voor jezelf en je innerlijk kind te zorgen. Vraag ze je te helpen met vergeving, met heling, roep ze aan...ze wachten erop !
En als je goed voor jezelf zorgt kun je ook goed voor een ander zorgen, niet andersom !


Crystal-Clear Intentions;
Archangel Michael; 'Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith.'

After praying for guidance, be bold enough to admit what you truly desire.
Know that you (along with everyone else) deserve the best of everything, in all ways.
Prosperity and abundance are Gods wishes for everyone.
You stake your claim on your share of the inheritance by forming a clear mental picture of your desires.
Allow yourself to imagine that this desire has allready manifested and experience the emotional and physical feelings of your manifested desire.
Don't worry about how the desire will manifest - the infinite creativity of the Creator will bring it to you in very clever ways.
Simply follow any inner guidance to take steps to co-create this Divine desire and allow yourself to receive good as it comes your way.

Kristalheldere Intenties;
Aartsengel Michaël; 'Wees helder en duidelijk in wat je wenst en concentreer je erop met een vaste overtuiging.'

Nadat je om begeleiding hebt gevraagd, moet je duidelijk maken wat je werkelijk wenst.
Weet dat je (net als iedereen) in elk opzicht het allerbeste verdient.
God wenst iedereen voorspoed en genoeg van alles toe.
Je moet je vraag beperken tot dat deel wat je toekomt door een helder mentaal beeld van je wens te maken.
Visualiseer dat deze wens al werkelijkheid is geworden en ervaar de emotionele en lichamelijke gevoelens van je gemanifesteerde verlangen.
Maak je er niet druk om hoe je verlangen werkelijkheid wordt - de oneindige creativiteit van de schepper zal het je op een kistalheldere manier voorschotelen.
Volg gewoon maar je innerlijke leiding om de stappen te ondernemen om je Goddelijke wens werkelijkheid te laten worden en sta jezelf toe al het goede te ontvangen zoals het op je pad komt.
Today's message is;

Invoking us is one of the most powerful and profoundly healing activities you can perform in the face of seeming illness or injury.

De boodschap van vandaag is;

Ons aanroepen is een van de meest krachtigste en beste (diepzinnig geeft de google vertaling aan) heling activiteiten die je kan doen bij ziekte of blessure.


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...