maandag 30 januari 2012

Day 30 - Daily Message and One of my Angel Creations

Today I want to share with you again the Daily Message of my Doreen Virtue Perpetual Calender.

Vandaag wil ik met jullie weer een Dagelijkse Boodschap delen van mijn flipover kalender van Doreen Virtue.


Daily Message;
Never worry that you are bothering us with your requests. We are here to help you with anything that brings you peace.

Dagelijkse Boodschap;
Maak je geen zorgen dat je je ons lastig valt met je verzoeken. Wij zijn hier om je te helpen met wat dan ook dat je vrede brengt.Further I want to share with you one of my Angel Creations which I shared on my other blog 365 dagen creatief, this blog is in Dutch but also in English ;).

Verder wil ik met jullie een van mijn Engelen Creaties delen welke ik gedeeld heb in mijn andere blog 365 dagen creatief.


I love these earrings, I'm proud of my creation :D.
They are made out of Garnet and Rose Quartz.
You can find the article on day 9

Ik vind deze oorbellen helemaal te gek, ik ben trots op mijn creatie :D.
Ze zijn gemaakt van Granaat en Rozenkwarts.
Je kunt het artikel vinden op dag 9


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...