woensdag 25 januari 2012

Day 25 - Inner Child Card 'Guirdian Angel' and Daily Message

Inner Child Kaart - De Beschermengel
Today I share with you a card of my card set 'Inner Child Cards' of Isha and Mark Lerner. My set is in Dutch and I've got this one allready for years since december 2001. Bought from the guilders my father saved and gave to me before he went to Portugal for half a year, just before the Euro came. I also just had followed a course about 'the adult and inner child'.

Vandaag deel ik een kaart van het kaartenset 'Inner Child kaarten' van Isha en Mark Lerner. Ik heb het al jaren sinds december 2001. Gekocht van de guldens en rijksdaalders die mijn vader had gespaard en aan me gaf voordat hij voor een half jaar naar Portugal vertrok, net voordat de Euro's zijn ingevoerd. Ik had ook net een innerlijk kind boetseercursus gevolgd.

I haven't been using this oracle for a while because I mostly use Doreen Virtue decks because I love them and the messages are so pure, but today I have an 'off day' and feeling emotional and grapped this one.

Ik heb dit orakelset al lang niet meer gebruikt omdat ik meestal de Doreen Virtue kaarten gebruik, ik ben er gek op en de boodschappen zijn zo zuiver, maar vandaag heb ik een 'off day' en voel ik me erg emotioneel en heb ik deze uit de kast genomen.

The very first card is this one; guirdian angel, so I still have an angel to share and allthough I haven't used an Angel oracle deck, the Angels want me to know that they are with me.

De allereerste kaart die ik trek is deze, de beschermengel, dus ik heb toch nog een engel om met jullie te delen alhoewel ik geen engelen orakel heb gebruikt, willen de engelen me toch laten weten dat ze bij me zijn.

Message of the card 'Guirdian Angel': when you draw this card, open your heart and your mind for the soft rhythm that can restore your feeling for balance.

Boodschap van de kaart 'De Beschermengel' : wanneer je deze kaart trekt, open dan uw hart en uw geest voor het zachte ritme, dat uw gevoel voor balans en evenwicht kan herstellen.
Daily Message;
You are loved, guided and protected by us, your guirdian angels, now and always.

Dagelijkse Boodschap;
Je bent geliefd, geleid en beschermd door ons, je beschermengelen, nu en altijd.


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...