maandag 9 januari 2012

Day 9 - Archangel Michael Messages and Invocations

Archangel Michael is for me a very important Angel.
Over the last couple of years I regularly draw/pick a card with messages of Archangel Michael out of my diffent sets of oracle cards.

Just like yesterday evening, I took my dutch oracle set of Angel Therapy from Doreen Virtue.
And out of 5 cards, three of them were related to Archangel Michael.

I put the Dutch Images down, but the English description on the cards will be added.


Aartsengel Michael is een belangrijke engel voor mij.
De laatste jaren trek ik regelmatig kaarten uit mijn diverse orakelsets met een boodschap van Aartsengel Michaël.

Net zoals gisterenavond, gebruikte ik het set van Engelen Therapie van Doreen Virtue.
En van de 5 kaarten die ik getrokken heb, waren 3 kaarten met boodschappen van Aartsengel Michaeël.


Archangel Michael; You're working very closely with this powerful archangel, who's protecting and guiding you through this situation

Release; Work with Archangel Michael to let go of what no longer serves you of your purpose.

Clear Yourself; Ask the angels to release any toxic energies that you may have absorbed.

I'm not going to share the description of every card over here, but I will share the invocations which are with two out of the three cards.
For who is curious what my other cards were, it was Third Eye Chakra and Crown Chakra.
What I love about the AngelTherapy set is that they have actionsteps, invocations, for me it feels like having real therapy with the angels.
I love the English deck of these cards the most, I prefer to do the invocations in English and the cards are so much more beautiful, they are golden on the side, allthough it's worn out a bit allready ;).

Ik ga niet de hele beschrijving van iedere kaart hier delen, maar wel de aanroepingen die bij twee van die drie kaarten staan.
Voor wie nieuwsgierig is naar mijn andere kaarten, dat waren Voorhoofdchakra en Kruinchakra.
Wat ik zo geweldig aan dit set Engelen Therapie vind is dat er stappenplannen bij staan, aanroepingen, daardoor voelt het voor mij ook echt als therapie met de engelen.
Ik vind zelf het Engelstalige set het allermooiste, de aanroepingen doe ik dan ook het liefst in Engels en de kaarten zijn veel mooier, ze hebben een gouden rand aan de zijkant van de kaart, alhoewel die bij dit set al aardig versleten is ;)


Invocations/ Aanroepingen;

Archangel Michael/ Aartsengel Michaël;

"Archangel Michael, I call upon you now. Please lend me your sword and shield of peace, and allow me to lean upon your strength and courage. Help me to know and feel that I am safe and protected emotionally, physically, financially, energetically, and spiritually. Thank you."

"Aartsengel Michaël, ik roep je nu aan. Leen mij alsjeblieft je zwaard en je vredesschild en sta mij toe om steun te zoeken bij jouw kracht en moed. Help mij om te weten en te voelen dat ik veilig ben en emotioneel, lichamelijk, energetisch en spiritueel beschermd. Dankjewel."

Clear Yourself/ Maak jezelf schoon;

"Archangel Michael, I call upon you now. Please use your Divine healing magnet to lift any energies of fear, anger, or jealousy from my back, neck, and shoulders. Please help me feel compassion for those who may have sent lower energies my way so that they may be healed by Divine love. Thank you for clearing away toxic, fear-based energies and entities from within and around me."

"Aartsengel Michaël, ik roep je nu aan. Gebruik alsjeblieft je goddelijke magneet om alle energieën van angst, boosheid of jaloezie uit mijn rug, nek en schouders weg te trekken. Help mij om mededogen te voelen voor degenen die deze lagere energieën naar mij toegestuurd hebben, zodat zij geheeld worden door goddelijke liefde. Dankjewel dat je deze negatieve, angstige energieën en entiteiten hebt weggehaald uit mijzelf en mijn omgeving."


Angelic love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...