dinsdag 17 januari 2012

Day 17 - Victoria's Secret Angel and Daily Message

Today's Victoria's Secret Angel which I share with you is Heidi Klum.
Wow she has some huge Angel Wings on her shoulders.
The reason why I share the Victoria's Secret Angels with you is because I love watching the Victoria's Secret Fashion show watching all those beautiful Angel Wings creations and also all the other beautiful creations.

I've been a couple of times to the Elf Fantasy Fair here in the Netherlands and would love to make myself a pair of beautiful Angelwings, not to big, but just big enough so I can walk easily threw the crowd.

De Victoria's Secret Angel van vandaag is Heidi Klum.
Wow ze heeft wel hele grote Engelen Vleugels op haar schouders.
De reden waarom ik deze Victoria's Secret Angels met jullie hier deel is dat ik het helemaal te gek vind om naar de Victoria's Secret Fashion show te kijken vanwege al die prachtige Engelen Vleugel creaties, maar ook vanwege alle andere mooie creaties.

Ik ben een aantal keer naar de Elf Fantasy Fair geweest hier in Nederland en wil graag een paar mooie engelenvleugels voor mezelf maken, niet te groot, maar net groot genoeg om op je gemak door de menigte te kunnen lopen.

Heidi Klum

The Daily Message of today is;

Sometimes your prayers are made on behalf of a loved one. These prayers are just as powerful for another as they are for yourself - provided that the other person is willing to be healed.

Note from me; When you pray for somebody else, just ask 'for the highest good of ...'.


Boodschap van vandaag is;

Soms zijn je gebeden bedoeld voor een bekende. Deze gebeden zijn net zo krachtig voor iemand anders als voor jezelf - ervan uitgaande dat de ander bereid is om geheeld te worden.

Zijnotitie van mij; als je voor iemand anders bid, zeg dan 'voor het hoogste goed van ...'.


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...