donderdag 19 januari 2012

Day 19 - Healing with the Angels Oracle card with affirmation and Daily Message

Today I'm going to share one card of the Healing with the Angels Oracle from Doreen Virtue.
Which I especially picked for a dear friend of mine and her husband, I had them in mind shuffeling the cards and the card Abundance came out. Mmm okay it was the card 'Overvloed' from the Dutch oracle card set...but that's the same ;)
The English message will be underneath the English card, which is different than the Dutch one, normally all the cards are exactly the same, but this one isn't...

Vandaag wil ik een kaart met jullie delen van het orakel 'Helen met de Engelen' van Doreen Virtue.
Welke ik vandaag speciaal heb uitgezocht voor een goede vriendin van me en haar man, ik had hun in gedachten terwijl ik de kaarten aan het schudden was en het is de kaart 'Overvloed' geworden.


Overvloed; Een nieuwe stroom hulp is op dit moment naar je onderweg. Vraag de engelen je te helpen je angst voor schaarste en tekort los te laten, zodat je ten volle kunt genieten van deze groeiende overvloed.

Je engelen kondigen de komst aan van een hele stroom van overvloed die jouw kant op komt. De bron van alle overvloed is God, en jij had een zekere mate van geloof dat de Schepper je zal geven wat je nodig hebt. Dat geloof ook als het niet erg groot was, bracht de overvloed teweeg die zich nu voor je manifesteert.
Blijf geloven, want dan kun je er zeker van zijn, dat er een voortdurende stroom van hulp en ondersteuning zal blijven, materieel, psychologisch, emotioneel en intellectueel.
Een mooie affirmatie die je kan helpen om in de voortdurende stroom van overvloed te blijven is; 'In al mijn behoeften wordt nu en altijd in overvloed voorzien'.
Abundance: A new flow of abundance is coming to you right now. Ask the angels to help you release fears about scarcity so that you can enjoy this increased abundance.

Your messenger angels announce the arrival of an inflow of abundance coming your way. The source of all abundance is the divine, and you at some level had faith that the Universe would supply your needs.
Your faith, even if it was small, triggered the abundance that is manifesting for you right now. Keep your faith, as it will ensure a steady flow of support materially, psychologically, emotionally, spiritually, and intellectually.
A wonderful affirmation to help you stay in the stream of a steady flow of abundance is: "I accept good graciously into my life. All of my needs are met abundantly for me now and always."

And the message of today is;

When you invoke us angels for others, you may often receive signs as validation that we have appeared. This confirmation may come as a physical sign, an inner knowing, a feeling, or a healing.


De dagelijkse boodschap is;

Wanneer je engelen aanroept voor anderen, zal je vaak tekens ontvangen als bevestiging dat we zijn verschenen. Deze bevestiging kan komen als een fysiek teken, een innerlijk weten, een gevoel of als een heling.


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...