zaterdag 14 januari 2012

Day 14 - Messages from your Angels Oracle - Azure and a present from an Angel - Angel Wings

Today I picked one card out of my oracle card set 'Messages from your Angels ' from Doreen Virtue.
Again one card got stuck, so going to share that one with you; Azure.
I have this set only in the Dutch version, but found the English translation and card image on the internet (link included). You can find the English version under the English card.

Vandaag heb ik 1 kaart getrokken uit mijn orakelkaarten set Boodschappen van de Engelen  van Doreen Virtue.
Ook vandaag bleef maar één kaart echt zitten, dus die deel ik dan ook met jullie; Azure.


"Dat waar je naar verlangt zal binnenkort gebeuren.
Wacht geduldig en vol vertrouwen af, probeer niets te forceren."

Ja je zult krijgen wat je gewenst hebt. Kosmische timing betekent dan ook dat je op dit moment geduld en positieve gedachten nodig zult hebben. Vraag me om je vertrouwen te ondersteunen zodat je niet in een negatieve toestand terecht komt. Je kunt het proces van het uitkomen van je wensen versnellen door meer vertrouwen te hebben in hun onafwendbaarheid. Omgekeerd zullen twijfels en zorgen over 'hoe' je wensen zullen uitkomen het proces vertragen.

Onthoud dat het 'hoe' van het uitkomen van je wensen in handen ligt van de oneindige wijsheid van het Universum. Hoewel je misschien wat gestrest of paniekerig voelt over je wensen, vertrouw er alsjeblieft op dat wij Engelen non-stop achter de schermen aan het werk zijn om je te helpen. Blijf proberen om je zorgen en angsten ten overstaan van het Universum en de Engelen te overwinnen en los te laten. Hoe meer vertrouwen je hebt, des te makkelijker wij je kunnen ondersteunen.


"Your desired outcome will occur in the very near future.
Have patience and faith, and don't try to force it to happen."

Yes, you will receive your wish. However, Divine timing means that patience and positive visualisation are needed right now. Ask me to help buoy your faith so that you don't slip into negativity. You can speed up the process of answered prayers by having more faith in their inevitability. Conversely, doubts or worries about "how" your prayers will be answered will slow them down.

Remember that the "how" of answered prayers is up to the Divine wisdom of the Creator. Although you may feel urgency or even panic about your prayers, please trust that we angels are working nonstop behind the scenes to help you. Keep surrendering and releasing these worries and fears to God and the angels. The more that you can stay centred in faith, the more easily we can assist you.

English message found at Charms of light, Angel Card Messages from Caryl

Also today a message about manifestation, my dreams are coming true, I believe in it. 2012 will be a magical and fantastic year !
My seeds are coming out, I have been working hard the last couple of years on trusting, on affirming, on believing. How they will come true only God and the Angels will know and I trust in them ! Halleluja !

Ook vandaag weer een boodschap die te maken heeft met manifesteren, mijn dromen komen uit, ik geloof er heilig in. 2012 wordt een magisch en fantastisch jaar !
Mijn zaadjes komen uit, de afgelopen hard gewerkt aan vertrouwen, aan affirmeren, aan geloven.
Hoe ze zullen uitkomen weet alleen God en de Engelen, en ik vertrouw op ze ! Halleluja !

By the way I've got a present today from a German Angel, my favourite Archangel ;)
I will definitely make something beautiful with these Angel Wings.

Ik wil nog even wat met jullie delen, ik kreeg vandaag een kadootje van een Duitse Engel, mijn favoriete Aartsengel ;). Ik ga zeker er wat heel moois van maken met deze Engelen Vleugels.Angelic Love from Susan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...