donderdag 5 januari 2012

Day 5 - A Present from an Angel and a Message from the 'Angel Therapy' Oracle Cards

At first I want to share today with you a present what I got lost night, A Present from an Angel :D

Eerst wil ik vandaag met jullie een kadootje delen dat ik gisterenavond heb ontvangen, Een kado van een Engel :D.

Present from Gerda - Kado van Gerda
Yesterday Arno (my husband) and I visited Gerda, a dear friend of us, and I got this present of her :D.
I like it very much, I love all the bright colours and I love nature, so thanks for the beautiful present Gerda, you are an Angel!

Gisteren ben ik met Arno (mijn man) op bezoek geweest bij Gerda, een goede vriendin van ons, en ik heb dit kado van haar gekregen :D.
Ik vind hem heel mooi, ik hou van de prachtige heldere kleuren en ik ben gek op de natuur, dus dank je wel voor het prachtige kado Gerda, je bent een Engel!


I specially picked a card from my oracle deck Angel Therapy oracle cards of Doreen Virtue for Gerda; God Box.

Ik heb speciaal uit mijn Engelentherapie orakelkaartenset van Doreen Virtue een kaart getrokken voor Gerda; Godendoosje (beschrijving komt na de Engelstalige beschrijving).
God Box;

Write any worries, concerns, or desires on a piece of paper that you put into a special container called a “God Box”, as a way of letting go and allowing the Divine to help you.

The angels want to relieve you of the burden of worry by giving you a physical method for releasing your cares to Heaven. Writing down your prayer requests or worries for Divine intervention is an effective way to work in partnership with God and the angels. You can write something short or lengthy and will receive the same results. What matters most is that you write from your heart and then "give" the paper to Heaven symbolically either by burning it (which releases it), putting it in the freezer (which stops the situation from progressing), burying it (which helps with emotional healing), or putting the paper in a God Box (see the Actions Steps below).

ACTION STEPS: God Boxes are time-honored tools for gaining peace of mind and answers to your prayers! If you don't already have a container specifically for use as a God Box, now is the time to buy, make, or designate one.
Choose an ornate container that evokes a sense of the mystic or majestic. For instance, a royal purple box or one decorated with crystals may speak to you. Ask your angels to guide you to a wonderful God Box, and then follow their guidance to find or make the container that's right for you. Place your God Box where you can easily see it and have access to it.

Description found online, from the people of Angel Card Readings on Facebook, thanks so much, it saved me a lot of time :D <3


Godendoosje;


Schrijf al je zorgen, ongerustheid of wensen op een stukje papier en doe het in een speciaal kistje, dat een 'godendoosje' genoemd wordt, om dingen los te laten en het Universum toe te staan je te helpen.


De engelen willen de last van al je zorgen voor je verlichten door je een materiële methode aan te bieden om je zorgen naar het Universum op te sturen.
Het opschrijven van je gebeden of van je zorgen, om hulp van het Universum te krijgen, is een heel effectieve manier om samen te werken met het Universum en de engelen.
Of je iets nu kort of wijdlopig opschrijft, je zult hetzelfde resultaat ontvangen. Wat er wel toe doet is of je vanuit je hart schrijft en vervolgens het papiertje symbolisch 'in handen' van het Universum 'geeft' of het verbrandt (waardoor je het loslaat), het in de vriezer stopt (waardoor de situatie niet langer voortduurt), het begraaft (wat je helpt om emotioneel heel te worden) of het in een Godendoosje stopt (zie het stappenplan hieronder).


STAPPENPLAN; Godendoosjes hebben door alle tijden heen hun dienst bewezen, doordat zij je innerlijke vrede en antwoorden op je gebeden bezorgen! Als je al niet een speciaal doosje of kistje hebt dat als Godendoosje dient, kun je er nu eentje kopen, maken of voor dat doel bestempelen.
Kies een sierlijk doosje uit dat een magische of mystieke uitstraling heeft. Je kunt je bijvoorbeeld aangetrokken voelen door een paars kistje of eentje die versierd is met edelstenen.
Vraag de engelen om je naar een prachtig Godendoosje toe te sturen en volg dan hun leiding op om het juiste doosje voor jou te vinden of door jou te laten maken.
Zet je Godendoosje ergens neer waar je het makkelijk kunt zien en er goed bij kunt komen.

Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...